Home

Jézus ima énekelve

A Jézus-ima nem módszer, hanem életforma. De nem csupán a szerzeteseké, a sivatagi szent atyáké, hanem a mindennapi emberé is lehet. Aki több tapasztalatra.. Isten hozott a Jézus-ima honlapján! Szüntelenül imádkozzatok! (1 Tessz. 5.17) Mottó Annak érdekében, hogy még inkább hozzászokjon az Istenre való emlékezéshez, a buzgó kereszténynek egy speciális eszköz áll rendelkezésére, nevezetesen egy két-három szóból álló rövid ima szüntelen ismétlése. Ez leggyakrabban a következő: Uram, irgalmazz A Jézus-ima a test imája is, így azt minden alkalommal elő kell készíteni Isten szentségének teljes értékű befogadásának érdekében. Ennek alapvető mozzanata az elszakadás a gondjainktól. Minden ima egy Istentől származó ajándéknak tekinthető, és Isten kegyelmén múlik, hogy azt elérhetjük-e Jézus imája tel - jesen az Atyára és az Atya akaratá-ra irányul, az én imádságom pedig nagyon sokszor magamra! Nem a az Úrnak énekelve hat-ványozódott ez a képessége Nagyon örülök, hogy kísérhettem őket többedmagam - mal, és részese lehettem ennek az estének, részese le

Chotki Jézus-ima,a Szív szüntelen imáj

A chotki (orosz szó, ejtsd: csotki) a Jézus-ima recitálásához segítségül szolgáló imafüzér, görög megfelelője komboskhini. A chotkit általában - eltérően a katolikus rózsafüzértől - fonalból csomózzák. A csomók száma változó; lehet 33 (Jézus földi éveinek száma), de létezik 50 és 100, sőt 300 szemes is. A. Reggeli közös imádság 17 a liturgikus kórus énekelve foglalja el a helyét.) A gyülekezet feláll. B. végsõ szabadulásunkat, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. Gyülekezet: Ámen IMÁDSÁG, BEVEZETÉS Lelkész: Imádkozzunk! Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mindhalálig teljesítetted Atyád akaratát, és mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. Szüntelenül emlékeztess minket keresztedre és töviskoronádra, hogy mindörökké áldjunk téged hűségedért és szeretetedért! Ámen

Könyörgés. Istenünk, te azt mondtad, hogy szívesen választod lakóhelyül a tiszta szíveket. Szent Erzsébet közbenjárására kérünk, kegyelmed alakítson minket, hogy méltó hajlékod lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké Ellentmondásosnak tűnik a cím, hiszen az online világ általában nem a közelséget, a közvetlenséget és a közösséget juttatja eszünkbe. A fizikai távolság ellenére mégis ezek jellemezték a Budai Görögkatolikus Parókia virtuális térben megtartott énekkurzusait. Laskay Anna beszámolója imádság (lat. oratio, precatio): a szó szoros értelmében beszélgetés Istennel; tágabb értelemben a minden időben és helyzetben megélhető személyes kapcsolat Istennel, az élet Urával és fenntartójával.- Az ~ a →vallásosság erényének cselekedete, a ker. élet alapföltétele.. I. Az ~ a vallástörténetben. Az ~ általános emberi és vallásos jelenség, alapvetően. A Jézus-ima, a szív szüntelen imája 8. rész 8. rész Hészükhaszta imamód A görög hészükia, 'nyugalom' szóból a hészükiazmus a sivatagi remeték spiritualitásának különleges formája, ami a III. századtól kezdve az egyiptomi, késôbb a Sinai szerzetességben mutatkozott meg

Chotki Jézus-ima,a Szív szüntelen imája - A chotk

Jézus mondta: Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom ve­szi körül a lelket.Az általános ígéret így hangzik: Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal. Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök. Jézus mondta: Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom ve­szi körül a lelket.Az általános ígéret így hangzik: Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal A szüntelen belső Jézus-ima nem más, mint Jézus Krisztus isteni nevének az ajkakkal, a lélekkel és a szívvel való soha meg nem szakadó, folyamatos segítségül hívása. Ennek során az ember mindig maga elé képzeli szüntelen jelenlétét - vagyis tudatosítja, és minden cselekvésében, mindenhol, mindenkor, még alvás. Jézus ígérete így hangzik: Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal. Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket 2013. augusztus 22.-én történt. Beszélgettem egy ismerősömmel a Facebook-on és elkeseredetten mesélte, hogy ma kikapcsolták a gázt és már elfogyott az összes pénzük, nem tudja hogy lesz, mit fog enni adni a gyerekeknek. 5 kiskorút nevel, abból az egyik beteg és sokba kerül a gyógyszere. Merő jószándékból kölcsön adott egy akkori barátnőjének - ha jól emléksze

Jézus szívét látjuk itt a gyönyörű üvegablakon. Ebből a szívből fény sugárzik, amely átformálja a világot. A karitasznak is ugyanez a küldetése. A jubileumi zarándoklat résztvevői, akik az egyházmegye majdnem minden pontjából, sőt még azon túlról is érkeztek, a 30 km-es útra a közös ima után énekelve indultak II. JÁNOS PÁL PÁPA KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2021. március 29.-30.-31. A projekt célja: A különböző tevékenységek során, a gyermekek tapasztalatot, élményt, ismeretet szereznek a Húsvétról, vallási vonatkozásairól, kapcsolódó hagyományokról Május 29-én Párizsban katolikus emlékmenetet szerveztek, hogy megemlékezzenek az 1871. évi párizsi kommün katolikus áldozatairól. A párizsi kommün - egy rövid ideig tartó kormányellenes lázadás - során Franciaország fővárosa 1870. március 18.-május 28. között egy radikális, baloldali, antiklerikális csoport ellenőrzése alá került, és amikor a francia. A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba

Jézus Szíve körmenet Felsőcsatáron. Évtizedes hagyomány alapján 2012. június 17-én került sor a Jézus Szíve körmenetre Felsőcsatáron. A szentmisét Szabó Alajos atya, az egyházmegye nyugdíjas plébánosa mutatta be, majd megérkezett Várhelyi Tamás atya, az egyházközség plébánosa, és a templomból indulva ő vitte az Oltáriszentséget a település főutcáján Jó volt Nyíregyházán és a többi településen énekelve végigvonulni, - mondták a fiatalok - az emberek talán a csendesen erős Istent tapasztalhatták meg bennünk, fiatalokban. Hisz mi is tudunk csendben vonulni, Istennel gyalogolni! Jézus-ima Debrecenben . Görögkatolikus különvonat a pápai szentmisére Friar Alessandro híres ferences énekes volt a Medugorjei Mladifest meglepetés vendége. A vele folytatott beszélgetést olvashatjátok, melyet a zarándokhely plébánosa vezetett. A tanúságtétel közben több énekkel is megajándékozott bennünket a testvér. I: Padre Alessandro Assisiből. A: Béke és jóság! I: Alessandro, ferences vagy Aissiben, de nem vagy pap. Ez valahogy. Ima Jézus vérére, ha zavart. Szavalat mondani nehéz pillanatokban. di Paolo Tescione - 3 augusztus, 2017. Kezdőlap; imák; Ima Jézus vérére, ha zavart. Szavalat mondani nehéz pillanatokban; Jézus imádsága az, hogy takarjon meg minket az ő vérével, és ezzel engedje el az ellenséget repülni A Jézus ima pontosan ilyen nyíl ima. Egy másik nyíl ima például a John Main mozgalmában használt Maranatha, Jöjj el, Uram kifejezés (1Kor 16,22). A Jézus ima eltér tőle annyiban, hogy kimondottan Jézus szent nevére összpontosít, ebben rejlik megkülönböztető jellege. Ha hűségesen imádkozzuk, ha keresztén

a Jézus-ima mára Európa-szerte ismert és gyakorolt meditációs módszerré vált — a jelen tanulmány célja azonban olyan középkori szövegek bemutatása, amelyek az imádság ismeretéről tanúskod-nak Nyugaton a 12. századtól fogva. Leggyakrabban a Szent Patri Imádság: Szeráfi Szent Ferenc Atyám! Szeretetből éltél és apostolkodtál, a szeretet ragadott Isten közelébe, tett hasonlóvá a keresztre feszített Jézus Krisztushoz s fakasztotta testeden Krisztus kínszenvedésének sebhelyeit. és énekelve, örvendezve utánoztad Krisztust. Dalodtól harsogott hegy és völgy, Isten. Az első mondat az angyaltól tanult üdvözlés, a második Erzsébeté (Lk 1, 28. 42). Az imádság második fele az Egyház által hozzáfűzött esedezés. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek. Az ima által mindent megnyersz. Megtisztul az ember, felragyog és megszentelődik. Próbáld meg, hogy minden pillanatban a Jézus-ima tiszta levegőjét szívd magadba. Akkor nyeri el a szerzetes a valódi örömet, amikor az ima által Jézus van a szívében A Jézus-ima a bűnbánat könyörgése, amelyet ma a mai imakészlete ismer: Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekem, bűnösnek. Mind

Reggeli közös imádság — Evangélikus liturgi

Imádságok Szent Erzsébet Út Alaptván

 1. Imádkozhatunk egymásért és kell is, hogy ezt tegyük, de Isten előtt egyedül állunk, mert az ima személyes beszélgetés Istennel. Az evangélista nem azt mondja, hogy Jézus keservesen szenvedett, hogy elviselhetetlen éhség gyötörte, hogy az éhségtől görcsbe szorult a gyomra, hogy a hosszú koplalás miatt lázálmai voltak, képzeletét megülte az éhség olyannyira, hogy.
 2. denkor,
 3. HÁZASTÁRSAK IMÁJA. Szeretem Jézust. March 20, 2017 · URAM, KEZEDBE ADJUK A HÁZASSÁGUNKAT!.
 4. táját is közölte: ezt az Úr imájának nevezzük;32 figyelmeztetett, hogy szükséges az imádság, 33 és hogy az le
 5. A Jézus-ima a nyugaton ismert rózsafüzérhez hasonló, a keleti keresztény hagyományban elterjedt szóbeli ima, amely már a VII. században ismert volt
 6. 2038 Jézus második élete K. T. Zelenay pdf letöltés. 30 angol-magyar állatmese letöltés. 4 1/2 Barát Joachim Friedrich epub. A Bancroft-stratégia ebook - Robert Ludlum. A belső csoda Emil Coué - könyv. A belső energia felébresztése - Haladó gyakorlatok - Haladó gyakorlatok pdf letöltése - Richard Ingner
 7. t nyolc év után örömmel néztem a diplomaruhába öltözött nővéremet és anyánkat, aki táncolva és énekelve ujjongott. Visszagondoltam arra, hogy anyánk milyen sokszor sírt, látva a lányát, aki csontsoványra fogyott a tanulmányi időbeosztása miatt. Imádság: Istenünk.

Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák-hegyére. Mk 14,12-16. 22-26. Elmélkedés: Az Úr áldozata Napjainkban senki nem akar áldozattá válni. Persze rögtön egy közlekedési balesetre, természeti csapásra vagy egy bűncselekményre gondolunk, amelyeknek sajnos gyakran vannak halálos áldozatai. Imádság: Urunk, Jézus. Bizonyára nemcsak a mi autóbuszunkban imádkoztuk elmélkedve és énekelve a Jézus és Mária életét elénk állító kedves imát, hanem a többi buszban is. Olyan jó volt tudni, hogy ez az ima mint valami lánc összeköt bennünket nemcsak egymással és a szentmisére igyekvő testvéreinkkel, hanem a pápával is, aki annyiszor.

Sokszorosan imádkozni - online liturgikus énekkurzus

 1. Jézus ima a dohányzás szenvedélye elleni küzdelemben. Gyújts gyertyákat az ikonok előtt, tedd a ház gyertyáját az edény közepére. Mondj egy imádkozási kérelmet. Ui Sok egymással ellentmondó megjegyzés található erről az imáról az interneten
 2. Az Isten sokféle módon szólítható meg. A Zsoltárok például eredetikeg énekelt imádságok. Ha énekelve imádkozunk, akkor nem pusztán az értelmünk szólal meg, hanem az egész lényünk, testestől-lelkestől. Tehát az érzelmi világunkkal, a fantáziánkkal, az egész képzelőerőnkkel is kapcsoltba léphetünk az Istennel
 3. Péter halfogása: Jézus a kora reggeli órákban kezdett el tanítani a Genezáret-tó partján. Bár ez Jézus küldetésének a kezdetén volt, mégis már nagy tömeg követte, és hallgatta a Mester tanítását. Ekkor már Péter ismerte Jézust, de még nem volt a követője, még halászként dolgozott
 4. t meglátott téged, Urát és Mesterét, zokogva sírt. Tekints reám is, Uram, enyhítsd meg kemény szívemet, hogy könnyeimmel mossam le bűneimet, énekelve neked.
 5. dannyian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen.
 6. őséget
 7. Katolikus ima latinul írva és énekelve, az Ave Maria lefordítva Mária (az üdvözlet Mária) címzettje, mondván, mennyire áldott és méhének gyümölcse is áldott. Nézze meg: - 50 vallásos karácsonyi idézet - 100 legjobb elf a polcon név - 50 vidám karácsonyi játék - 75 Boldog Karácsonyt szeretne írni az ünnepi kártyájár

A Jézus-ima és a keleti szerzetesség. Te vagy a Jó Pásztor, én pedig aklod egyik báránya: könyörülj rajtam! Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad. Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem, mert ugyanúgy együtt érzel velem, mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál, mert Te vagy a Feltámadás és az Élet.. könnyű, mert Jézus őt is viszi, viseli, hordozza. Ez azt jelenti, hogy Jézus már ott áll az igában, és a mellette lévő hely üres. Az a mi helyünk a teherhordozásba. Legtöbbször nem is a teherrel van a baj, hanem az erővel, amivel ezt a terhet hordozni kell. Amikor az erő elfogy, ezt nevezi Jézus megfáradásnak Úr Jézus Krisztus, aki zsoltárt énekelve mentél még a . szenvedés útján is, Krisztus, kegyelmezz! imádság szenteli meg Isten ajándékait. Így adjuk át az Úr szolgálatába És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ak

imádság - Magyar Katolikus Lexiko

 1. Dicsőítő ima tanítása (Jézus hív és vár 20.o.) Én Istenem, de jót tettél! Mennyi szépet teremtettél! Eget, földet, fát, virágot: Ezt az egész nagy világot! Sorba állunk, és egy utat képezve énekelve lengetjük a barkaágakat. Azt énekeljük: Jézusról szól énekem.
 2. Csatlakozzunk hozzá imáinkkal és olvassuk/kövessük Urunk Jézus szenvedéstörténetét! AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI . körmenetre: Evangélium - Mt 21, 1-11. szentmisére: Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Evangélium - Mt 26, 14-27. 66 . IMA A FIATALOKÉRT(Virágvasárnap - az ifjúság világnapja) Mennyei Atyánk
 3. megérteni, mi is a hészükhasztok imája és elmélkedése. Most menj! A fiatalember néhány hónapot még az Áthosz-hegyen maradt. Jézus imája szakadékokba, néha bizonyos őrültség'' határára sodorta. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem -- mondhatta volna Szent Pállal (Gal 2,20)
 4. den veszélytől, hadd énekeljem Néked.

tiszta-lap.h

 1. A hagyományok szerint a nagyböjtöt megelőző vasárnapon kölcsönös bocsánatkéréssel és megbocsátással kezdődik el a húsvéti készülődés. Ekkor templomainkban kiengesztelődési vecsernyére várják a híveket. A szertartás részeként a főpásztor a nyitott királyi ajtóban állva egyesével fogadja az egyházmegyében szolgáló papjait, hogy a megbékélés jelével.
 2. A hatvan-hetvenfős menet, élén a feszületet vivő Michels Antal plébánossal, A Szentlélek ad erőt, Isten a szeretet és Jézus az Úr feliratú táblákkal, énekelve, mécsesek fényénél, Jézust dicsőítve haladt a VIII. kerület utcáin, terein. A szentmise után a templomból indultak el a hívek
 3. Úrnapja A 2020. június 14. 1./ Az Úr nem ment el, itt maradt.. - Ezzel a sorral kezdi Babits Mihály Eucharistia c. versét. Ennél tömörebben nem is lehetne kifejezni mai ünneplésünk tartalmát. Ha olyan valaki távozik el az élők sorából, akit nagyon szerettünk, nehezen tudjuk elviselni elvesztését
 4. den szegény, gazdag gyerekr
 5. - Akinek a szolgálat a legfontosabb. Kedves Zoli atya! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és interjút adsz az Egyház-községi Levél olvasóinak! Több albertfalvi közösség előtt is tanúságot tettél hitedről, hivatásodról. Kérlek, beszélj egy kicsit magadról, az életutadról! Még akkor sem szeretek magamról beszélni, ha éppenséggel rólam van szó

DUDÁS LAJOS: A csongrádi Szent Józsefről elnevezett

 1. Jézus-ima 10 órakor a Székesegyházban imaórával kezdődik a nap, majd a felújított zarándokházban folytatódik az imaalkalom, ami várhatóan 17 óráig tart. Elsősorban a Jézus-imát gyakorlóknak ajánlják az egész napos együttlétet, amelynek vezetője ezúttal Kiss Attila Gellért, sajópálfalai parókus atya lesz
 2. Gotói Szoan János 1578-ban született keresztény családból. Amikor szülőföldjén üldözés támadt, a család áttelepült Nagaszakiba, ahol akkor békében éltek a keresztények. Tizenöt évesen kérte felvételét Jézus Társaságába, akik hitoktatással bízták meg, és Mareçon Péter atya mellé adták segítségül
 3. t az áhítatra való felkészülés közbenjáró imádság, nem az imaközösség alkalma pl.: Feleljünk a hallott Igére a...; Zsolt 134,1-2; 1Sám 3,19 Mi Atyán
 4. ket, hagyjuk, hogy szeressen
 5. Az emberekkel való kapcsolatunk a beszéddel kezdődik. Ez a kapcsolat lehet felszínes, vagy lehet mély. Amikor Istennel beszélünk, ezt imának hívjuk. Ez is lehet felszínes, vagy mély

A szombathelyi Jézus Szíve templomtól a kőszegi Jézus Szíve templomig tartó zarándoklatot szervez május 21-én az újjászervezésének 30. évét ünneplő Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. A 30 km hosszúságú zarándoklathoz bárki csatlakozhat, akár egy kisebb szakasz megtételével - lelki elcsendesülésként, töltekezésként - P. Réthy Apollinár | A székely nép mindig mélyen vallásos és erkölcsös volt. Hite és erkölcse felett anyai szemmel őrködött a székelyek Nagyasszonya. Szűz.. Már két Jézus ima a dohányzás szenvedélye elleni küzdelemben nem mentem egyik haverral sem sört inni és hülyeségeket beszélni. Szeretnék végre hívő férfiként viselkedni. Sokat változtam a múltamhoz képest, de még van min változtatni Istennek. Athos vének imái - olvassa el. Athosz-hegy ima Hasonló időhöz kötött imádság volt az éjszakai vigília, amikor Jézus újra-eljövetelét vártak, a Szentírást olvasva, zsoltárokat énekelve, könyörgéseiket közösen elmondva (De anima #9). A zsolozsma máig ez a szerkezet: zsoltárok, szentírási olvasmányok, könyörgések. Szent Benedek Reguláj

Bevezető ima! Ó, legszentebb Nagyasszonyunk, tisztaságos Istenszülő Szűz, Urunk Istenünknek, Jézus Krisztusnak anyja! Mielőtt megkezdeném e hozzád intézett méltatlan imádságomat, leborulok előtted, mint királyunk anyja előtt, Amaz félve felelt neki így énekelve:. Jézus e szavaival alázatra, az Istennel szembeni helyénvaló magatartásra int. Az Ige és az ima hatással van az életünkre, a térdeinkre kényszerít és megaláz minket. Rádöbbenünk, hogy akkor vagyunk a helyünkön, ha Isten előtt térdelünk. Krisztus ígérete szerint az eljövendő világban vele fogunk uralkodni A csodatévő prágai Kis Jézus imája - Most veled is csodát tesz! Minél inkább tiszteltek, annál több kegyelmet árasztok rátok! - így hangzik a prágai kis Jézus ígérete. Ez az ígéret többször valóra vált, és a Kis Jézus számtalan módon bizonyította csodatévő erejét, mellyel a hozzá fordulók segítségére siet.

A templomban ünnep van, sok nép jár be és ki. Jézus családja a kísérőkkel együtt halkan, zsoltárokat énekelve lép be. Elöl mennek a férfiak, utánuk az asszonyok. Miután imádták a Magasságbelit, József Jézussal együtt belép egy nagy, zsinagógaszerű terembe Hetekkel ezelőtt tanulmányozni kezdtünk egy füzetet, mely a Lelki növekedés című sorozat első könyve. Barry St Clair, a szerző, az ötrészes sorozat első füzetének a Kövesd Jézust (Following Jesus) címet adta. A második könyv címe Legyen egyedül Istennel töltött időd, a harmadiké Tedd Úrrá Jézust, a negyediké Beszélj hitedről másoknak, az.

A Szemlélődő Ferences Ima, Jézus Nev

A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Jubilemi ima Mennyei Atyánk, az irgalom Atyja, töled kapta hivatását Guzmán Szent Domonkos, hogy erős hittel nekiinduljon hirdetni kegyelmedet mint vándor-prédikátor. Mi, akik most a Domonkos Rend jubileumának ünneplésére készülünk, kérünk téged, tölts el minke Jézus, a legjobb barátunk; A barátságról - 5. heti memoriter és kihívás; A barátságról - 5. heti olvasóterv; A barátságról - 4. heti elmélkedő kérdések; Veszélyes barátságok; Hozzászólások. Bazsika Beáta - Törött darabok; Tokai Sándorné - Kimondott szavaink: Egy, az Efézus 4:29-32 által inspirált ima Ahogy lassan, énekelve, zarándoktábláikkal haladtak, kevésnek bizonyult a főtér körútja, körbezárt a vonulók sora. Miután az Oltáriszentség visszaért a pódiumon felállított oltárhoz, a hívek együtt énekelték a Jézus Szíve litániát, majd felajánlották önmagukat, életüket Jézus Szívének A Keresztes Imahadjárat 54. imája: Ima az Atyához a Harmadik Világháború hatásának enyhítésére: Ó, Mennyei Atya, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében kérlek, aki nagyon sokat szenvedett az emberiség bűneiért, segíts nekünk ezekben a nehéz időkben, amellyel most szembesülünk

A Jeruzsálemben diadalmasan belépő Jézus egy messiási esemény. Virágvasárnap azt jelenti számunkra, íme a király Isten Igéje testé lett. Az ő egyházában mindig jelen van az Eukarisztiában szüntelenül jön hatalommal és dicsőségben a szentségek az ima a szeretet törvénye a jóság az irgalom mind az ő jelenlétét. Akit Jézus a jó halál kegyelmével megajándékozott, Aki a lelkeket megtérésre szólítottad, Hivatások kiimádkozója, Az Egyház megújítója, Követőidért halálod után közbenjáró Atyánk, Hogy Isten a mi bűneinket megbocsássa, Hogy Isten országának részesei lehessünk Az is megtörténhetett, hogy egyszerűen tudta, hogy Jézus imádkozni ment el. Ezt nem tudhatjuk pontosan. A lényeg az, hogy olyan mély benyomást tett rá az a látás és hallás, amit akkor ott láthatott, hallhatott, és róla tudhatott, ahogyan ő imádkozott, hogy megkívánta. Az Úr Jézus személyes imádsága ugyanis kívánatos Nem akarok másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. (1 Kor 2,2). Nincs más kiindulási pont. A Könyvnek és életemnek is ez a magja. Ez az egyetlen biztos alap, minden magát kereszténynek nevező ember és közösség számára

Déli Istentisztelet - Szikszói Görögkatolikus Paróki

A Jézus-ima imádkozása, mondása átsegíti a hívőt egy lelki jégkorszak telén. Segít kereszténynek lenni és annak maradni olyan környezetben, amely közömbös vagy netalán ellenséges a hittel szemben. Valóban,.. Hát én is ott szeretnék lenni az Egyszülött Fiúval együtt az Ősvalóságtól átfogottan! Jézus is vágyik arra, hogy ott legyünk, ahol Ő van (Jn 17, 24). És azért vágyik rá, mert az Atya is vágyik rá. Egyébként Szent Ágoston egyik magyarázatában a sinus szó az elrejtettséget, elleplezettséget jeleni, amit rokonságba. Napi ige, evangélikus Útmutató szerint. Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige - Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette. A Biblia nem beszél konkrétan a néma imádkozásról, de ez nem azt jelenti, hogy kevésbé lenne elfogadható, mint a hangos ima. Isten a gondolatainkat éppúgy hallja, mint a szavainkat (Zsolt 139:23; Jer 12:3). Jézus is ismerte a farizeusok gonosz gondolatait (Mt 12:24-26; Lk 11:7)

„Lakjanak itt a békesség angyalai! - Házszentelés a

Imádság. Mennyei Atyánk! Jézus feltámadása nyújtja nekünk a reményt, hogy mi is feltámadunk az örök életre. A halál könyörtelen tényével szembesülve könnyen azt gondolhatom, hogy az életnek ezzel vége. Te új életet adtál Fiadnak, Jézusnak, akit húsvétvasárnap hajnalra feltámasztottál A szentírásokban az áll, hogy miután Jézus megülte a húsvétot a tanítványaival, dicséretet énekelve kimenének az olajfák hegyére 3. Joseph prófétán keresztül szólva pedig az Úr azt mondta: Mert lelkem gyönyörködik a szív énekében; igen, az igazlelkűek éneke imádság nekem, és áldással válaszoltatik meg. Imádság. Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád.

Ima a lelki áldozáshoz: Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre Az ima nemcsak szó, hanem lélek is. Jézus mindenkinek felkínálja lelkét és barátságát (Jn 15,15), aki elfogadja. Ezt a barátságot az imával tudjuk minden nap ápolni és elmélyíteni Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák-hegyére. Mk 14,12-16. 22-26. Elmélkedés . Az Úr áldozata Napjainkban senki nem akar áldozattá válni. Persze rögtön egy közlekedési balesetre, természeti csapásra vagy egy bűncselekményre gondolunk, amelyeknek sajnos gyakran vannak halálos áldozatai. Imádság . Urunk, Jézus.

IMÁDSÁG 1. Mennyei Atyánk! A Te gazdag szerelmed és nagy kegyelmed pe-csétje a mi Urunk Jézus Krisztus, Akiben megváltást és tökéletes üd-vösséget szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ebben részel-tetni akarod gyermekeinket is. Kérjük, segíts, hogy úgy tudjuk neveln Osho idézetei az életről. 1931. december 11. — 1990. január 19. Az elme csupán fekete-fehér. Az élet olyan, mint a szivárvány. Az élet olyan, mint egy virágfüzér: nem látod a fonalat, amely keresztülfut a virágokon, de attól még ott van, és összetartja őket

Az isteni irgalmasság rózsafüzére - Metropolit

Az Oltáriszentségi Jézust ma a mellékoltárra visszük. Ez Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi. (Az áldozás utáni könyörgés után a pap az oltár elé térdel. Majd vélummal a vállán elviszi a Szentséget az őrzés helyére.) K: Az Oltáriszentség átvitele alatt álljunk fel, s énekelve köszöntsük a szentségi. Jézus nyilvános működése előtt 40 napra a pusztába vonult, ott készült fel küldetésére. A felsorolt ima-programokat éppen hálaadásként említettem. Bízom abban, hogy egyházközségünkben mindenki énekelve vonult a Körmöczi, Szent Erzsébet (ma mindkettő: Promontor), Bérkocsi és Hajnal utcán a kereszthez. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy egységben, tiszta szívvel énekelve milyen nagy békesség száll le a társaságra. Az éjszaka következő szakaszában Bibliánkkal és székünkkel együtt kivonultunk a felújítás alatt lévő emeleti előtérbe, hogy a munkálatok is áldás alá kerüljenek Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét János evangéliumából. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát 2016. január 09., szombat. Békétlen világunkban különösen fontos, hogy Isten békességét hirdessük. Kádár Ferenc éneke ma is aktuális, kérjük közösen: Uram, add, hogy béke legyen! Lelkem áldd az Urat! - Matt Redman, 10.000 reasons. 2015. július 11., szombat. 10000 okunk van Istent dicsérni - tegyük ezt most ezzel a.

Irgalmasság rózsafüzér énekelve — szép attila atya hívta

Ahogy Jézus tette, ahogy te tetted, hogy általunk növekedhessen Isten Országa, amelyben elválaszthatatlan egymástól a természetért való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke. (LS 10) A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima. Áldunk téged, Atyánk 2021.06.07. - A premontrei rend alapításának 900. évfordulója kiemelkedő esemény volt a zsámbéki egyházközség életében. Június 7-én püspöki szentmisével és emlékszobor áldással ünnepelték Szent Norbertnek, a premontrei rend alapítójának főünnepét Jézus járt vállán a keresztfával egészen a Golgotáig. Később a Kr.u. IV. századi zarándoknaplók megemlítik, hogy a szentföldre érkező zarán-dokok Jeruzsálemben imádkozva, énekelve járták végig Krisztus szen-vedésének útvonalát. A keresztút ma is ismert formáját a 14 állomással Porto Maurizio-i Szen várják Jézust, észrevegyék jelenlétét, és növekedve ők is meg tudják hozni a döntésüket Jézus mellett. Abban biztosak voltunk, hogy egyedül ez nem megy, természetesen a hit kegyelmi ajándék, de elősegíteni biztosan tudjuk. Amíg kicsik voltak, elegendő volt a családi fészek, a beszélgetések, a közös imák