Home

Góg és magóg kölyke vagyok én

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én (elemzés) Erinn

A Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű, cím nélküli költemény 1905-ben keletkezett, és Ady Endre 1906-os sorsfordító Új versek című kötetének előhangjaként látott napvilágot. A verset, amely magyarázza a kötet címét és megadja a kötet alaphangját, a költő dőlt betűvel is kiemelte. Azonkívül a Góg és Magóg fia vagyok én előreutal a kötet záró. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek Legyek az új, az énekes Vazul, Ne halljam az élet új dalait Ady Endre önértelmező költeményei - Góg és Magóg fia vagyok én..., műelemzé A küzdésvágy és a reménytelenségérzet kettőssége állandó és alapvető élménye Ady költészetének. De a hangsúly hol az egyikre, hol a másikra esik. A Góg és Magóg fia vagyok én... esetében a roppant akadályok csak növelik a költői én elszántságát; nemcsak a szerep, a küzdelem látszik elrendeltnek, hanem a küldetés végső sikere is ( mégis győztes a dal)

Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én. Eszköztár: Az Ady-versben megszólaló lírai én büszkén vállalja ősi magyarságát, a nemzeti hagyományokhoz való kötődését, de ezt nem tartja ellentétesnek az új idők művészete iránti lelkesedésével. Ellenkezőleg: Verecke és Dévény összekapcsolása éppen azt sugalmazza, hogy a régi és az új irodalmi törekvések. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat. Milyen érzést, élményt sugallnak az első két sor szimbólumai? A bezárt, elátkozott, pusztulásra ítélt néphez való sorsszerű kötődést, a teljes azonosulást a magyarsággal, az ősi múlt vállalását. Mindeközben azonban a lírai ént kizárták a közösségből. Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én. Verselemzés . A vers 1906-ban jelent meg az Új versek c. kötetben, annak előhangjaként. A versnek nincs címe, az első sorral szoktuk megkülönböztetni

Az új versek előhangja, a cím nélküli, Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű költemény lírai ars poetica és programadás is egyben. Hirdetés. A nagyvilágot megjárt, Párizsból hazatérő s új szemléleti távlatokkal gazdagodott költő lírai vallomása ez a vers: írói szándékainak összegzése ez a vers, a hazához való ragaszkodásának összetett érzelmű. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat. S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni (szabad-e sírni) a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall. Szabad-e Dévénynél betörnöm, Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek, Legyek az új, az énekes Vazul Ciklusokba rendezett lírakötet 13 Góg és Magóg fi a vagyok én 14 Vezérvers 16 Domján Veronika: Góg és Magóg kölyke vagyok én 16 Új Vizeken járok 16 A Léda asszony zsoltárai ciklus 17 Héja-nász az avaron 18 Szimbolikus kifejezésmód 19 A vár fehér asszonya 19 Meg akarlak tartani 2 Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én - lírai önszemlélet 7 perc olvasás Ady nemcsak szép versek írója kívánt lenni, hanem egy új élet hírnöke, új Messiás is, aki a magyarságot európai helyzetének kritikai önszemléletére akarta ráébreszteni. Úgy tört be a magyar életbe, olyan gőgös önérzettel, mint akinek eleve joga és kötelessége ítéletet mondani

Ady Endre összes költeményei - OSZ

  1. t
  2. denkinek ℗ 2005 HungarotonReleased on: 2005-06-01Arti..
  3. Két változatban..
  4. Góg és Magóg fia vagyok én... 1. Ki volt Góg és Magóg? 2. Mit jelentenek az alábbi tulajdonnevek a versben, magyarázd meg! Kárpátok alatt, Verecke, Dévény, Vazul ), Pusztaszer 3. Mi a vers kulcsszava? (A legtöbbször előforduló szó.) Hányszor fordul elő? Melyik szóhoz kapcsolódik? 4. Milyen érzések jelennek meg a versben? 5. Mi a műfaja
  5. Vagy: Megkérdtem tőletek: szabad-e sírni a Kárpátok alatt, - bár Góg és Magóg fia vagyok én. Ezekben a mondatokban az sem zavar, hogy az egyik mondat állítmánya (vagyok) jelen idejű, a másiké pedig (megkérdtem) mult idejű, még pedig azért nem, mert a vagyok nem történést, hanem időtől független állapotot fejez ki
  6. Jöjjön Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Ú
  7. A Dal Fülembe forró ólmot öntsetek, Legyek az új, az énekes Vazul, Ne halljam az élet új dalait, Tiporjatok reám durván, gazul. ÁTOK Új Az Élet új dalai Én Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én... De addig sírva, kínban, mit se várva Mégiscsak száll új szárnyakon a dal S h

Irodalom - 11. osztály Sulinet Tudásbázi

Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek, Legyek az új, az énekes Vazul Góg és Magóg fia vagyok én: a költemény bibliai, történelmi és földrajzi szimbólumokra épült, ezek a szimbólumok fejezik ki a költői mondanivalót. Önérzetes, prófétikus, egyszerre ingerült és lázadó hangvétel jellemzi a verset. Ellentétes szerkezetű és hangvételű, az elszántság és a harcra készülés jellemzi Góg és Magóg . a) Nagy Sándor idejében volt egy nép, amelyet nem lehetett másképp legyőzni, csak úgy, hogy csellel egy völgykatlanba csalták, majd a katlan kijáratait érckapukkal zárták le. Vezéreik Góg és Magóg voltak. b) Góg és Magóg mondai (bibliai) nevek. Góg Izrael ellenségeinek a fejedelme Góg és Magóg fia vagyok én! Vagy Pavelé és Szvetlánáé? Close. Vote. Crossposted by. Ausztrál-Magyar Monarchia. just now. Góg és Magóg fia vagyok én! Vagy Pavelé és Szvetlánáé?.

GÓG és MAGÓG FIA VAGYOK ÉN - ADY - MIHI - Vers - Magyar videók, 731 néző Ciklusokba rendezett lírakötet 13 / Góg és Magóg fia vagyok én 14 ¦ Vezérvers 16 ¦ Dómján Veronika: Góg és Magóg kölyke vagyok én 16 / Új Vizeken járok 16 / A Léda asszony zsoltárai ciklus 17 / Héja-nász az avaron 18 ¦ Szimbolikus kifejezésmód 19 / A vár fehér asszonya 19 / Meg akarlak tartani 20 / A magyar Ugaron. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés - részletek (Görög Imre és G. Beke Margit fordítása)..18 Henrik Ibsen Domján Veronika: Góg és Magóg kölyke vagyok én..... 97 Új Vizeken járok.

Sulinet: ADY ENDRE - Góg és Magóg fia vagyok én - ebben a linkben elolvashatod-meghallgathatod az egész verset (igazán nem hosszú) - magyarázatot is találhatsz, ki kicsoda a versben, miért ezeket a jelképeket használja a költő A történelem folyamán végbe ment jónéhány vészes keleti, vagy Góg és Magóg támadás Európa és a Közel-Kelet ellen, amelyeket azonban és végsősoron mind átvészelték az ott élő népek. És pontosan az lesz a nagy különbség az eddig keletről jött támadások (mint a hunok, mongolok stb.) és az utolsó idők nagy áradata között, hogy az véglegesen megsemmisíti majd a fenevad birodalmi és gazdasági rendszerét Góg és Magóg fia vagyok én. Ady Endre Új versek (1906) című kötetének nyitóverse. Ady Endre pályaképe, költői indulása, ars poeticája Verecke híres útján zöld Trabanttal Irodalom Klasszikus modernség, realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszi.

Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek Legyek az új, az énekes Vazul, Ne halljam az élet. Az új versek előhangja, a cím nélküli, Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű költemény lírai ars poetica és programadás is egyben. Hirdetés A nagyvilágot megjárt, Párizsból hazatérő s új szemléleti távlatokkal gazdagodott költő lírai vallomása ez a vers: írói szándékainak összegzése ez a vers, a. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsete Új versek. E versek mind-mind a Léda asszonyéi, aki kedvelte és akarta őket. Én el szoktam pusztítani a verseimet fogyó életem növő. lázában, mély viharzásokon és poklok tüzében. Ennek a néhány versnek megkegyelmeztem. Engedtem őket életre jönni, s átnyújtom őket Léda asszonynak. Góg és Magóg fia vagyok én Góg és Magóg fia vagyok én, / Hiába döngetek kaput, falat / S mégis megkérdem tőletek: / Szabad-e sírni a Kárpátok alatt

A(z) Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én című videót luxfer77 nevű felhasználó töltötte fel a(z) nagyvilág kategóriába. Eddig 39 alkalommal nézték meg 2. Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat. S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én

Góg és Magóg fia vagyok én. Illeg-billeg tükre előtt, gyönyörű a látvány, önelégedettségből épült koronája, mint megannyi páfrány. Származása úri fajta, csillog-villog, nemes, megítélni őt kívülről nevetséges s felesleges. Az ego, mint jó szemfedő, legfőbb dísze homlokán, ő már szinte nem ember, hanem Isten

Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tôletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek Legyek az új, az énekes Vazul, Ne halljam az éle Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én... Erős jambikus lüktetésű a 2-3. sor: ötös, ill. négyes. Az 1-4. sorban a hangsúly erősebb: ezek a sorok 4 üteműek. Jöttem a Gangesz partjairól, Hol álmodoztam. Szerző: Ady Endre Cím: Góg és Magóg fia vagyok én Évfolyam: 11. évfolyam Elmondja: Csuja Imr

GÓG ÉS MAGÓG FIA VAGYOK ÉN. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? A Szcítiával szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Magóg nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól. A szittya földnek széle-hossza igen nagy Ady Endre, Góg és Magóg fia vagyok én, Harc a nagyúrral, A Sion-hegy alatt c. műveinek elemzése: Ady Endre Gg s Magg fia vagyok n Harc a nagyrral A Sionhegy alatt c mveinek elemzse Ady Endre Gg s Magg fia vagyok n Milyen a vers egsznek hangvtele Mirl rulkodik ez Kivel azonostja a klt a kt pogn Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én . Ezt a verset Ady 1905-ben írta, de csak 1906-ban az Új versek kötet beköszöntő verseként jelent meg. Ady ebben a versben arra vár választ,hogy mit hoz majd az új évszázad. Góg és Magóg középkori krónikások utódjának érzi magát

Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek Legyek az új, az énekes Vazul, Ne halljam az élet új dalait, Tiporjatok reám durván, [ Góg és Magóg fia vagyok én . Megjelent: 2017. december 01. Góg és Magóg fia vagyok én,. Pár szövegről Góg és Magóg fia vagyok én... (1905) Az első sor hivatkozása Góg és Magóg népére előfordult már korábbi cikkében (Bilek, Nagyváradi Napló, 1903), és valamennyi szimbólum (Verecke, Dévény, Pusztaszer) megtalálható prózai írásaiban Góg és Magóg fia vagyok én Az első két versszak hasonló szerkezeti felépítésű: a kezdő sorok erőteljes hangütésű kijelentéseit a záró sorok bizonytalanságot tartalmazó kérdései követik, a mű egészének tragikus-elszánt kettőssége van. A kijelentő mondatok (1-2., 5-6

Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én Irodalom - 8

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én. Eulenspiegel• 2011. augusztus 31. 07:53. Ich bin ein Sohn von Gog und Magog, klopfe - Góg és Magóg fia vagyok én, O Tore, Mauern! - überall vergeblich an Hiába döngetek kaput, falat Und frage euch, und frage euch dennoch, ob man S mégis megkérdtem tőletek:. Read about Góg és Magóg fia vagyok én from Imre Sinkovits's mondd, ahogy Isten adta mondanod and see the artwork, lyrics and similar artists Play this game to review Arts. Melyik kötetet nevezik az első igazi Ady-kötetnek GÓG ÉS MAGÓG FIA Az Űj versek megjelenése új korszak kezdetét jelenti a magyar költészet történetében. Fél évszázad távlatából talán még Adynál is tisztábban látjuk, hogy ezek a versek valóban új időknek új dalai. A kötet bekezdő sorai : Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, fala

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én - atw

Góg és Magóg fia vagyok én (Magyar) Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdtem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek, Legyek az. Ady Endre versét elmondja: Rózsa György Biblia Góg és Magóg háborúja a Messiási időkben Az első Góg elleni figyelmeztetés Jechezkél 38. fejezet Készülődés Góg ellen 1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, fordítsd arczodat Góg ellen Mágóg országában, Mésekh és Túbál legfőbb fejedelme ellen és prófétálj róla. 3. És szólj: így szól az Úr, az Örökkévaló, íme Én.

Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok.. Góg és Magóg fia vagyok én. Héja-nász az avaron. Alkonyat a kórházban. Ki a vers írója? Tél eleje, tél közepe: havas a hegyek teteje, sehol egy árva virág

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én elemzés

VIDEÓ - Ady Endre : GÓG ÉS MAGÓG FIA VAGYOK ÉN -elmondja Répa At Ady Endre - Góg és magóg fia vagyok én Ekkor a büntetés eszközei, a Góg és Magóg szövetség népei maguk is büntetés alá kerülnek azáltal, hogy Isten a helyreállított népe, Izrael ellen vonja őket, hogy ítéletet tartson fölöttük is: Ezékiel 38:21-22 21 Fellázítom ellenük a föld minden borzalmát - mondja az Úr, az Isten 2:12 Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én (Mensáros és Latinovits) by Kerei Guszti 86,303 views 5:20 Ady Endre: A Tűz Márciusa (Latinovits) zenével by miki1900 931 views 4:47 Szkitia-Gog es Magog by tuyunga egy 14,035 view Góg és Magóg - János apokalipszisában (Jelenések könyve) a föld négy szegeletén lévő népek (20,8), akiket Krisztus ezeréves uralma végén a Sátán a szentek ellen uszít, de Isten mennyből hulló tüze elemészti őket. János jövendölésének forrása Ezékiel 38. és 39. fejezete, ahol azonban egyetlen személyről van szó, Gógról, aki Mágóg királya (akkádul.

Szkítia : Góg és Magóg fia vagyok én dalszöveg, videó

Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én - lírai önszemlélet

Kötet és cikluskompozíció, nagy gonddal van megszerkesztve, élete végéig ezzel a kompozícióval dolgozik. Baudelaire : A romlás virágainak második kiadása a példa; a kötet ajánlással kezdődik, ezt követi a cím nélküli, dőlt betűvel szedett vers; nyitóvers → ars poetica → (Góg és Magóg..) ezután jönnek a cikluso Vita:Góg és Magóg fia vagyok én... A Wikiforrásból. Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez. Információ erről a kiadásról Eredeti kiadás: Forrás: MAGYAR VERSEK KÖNYVE szerkesztette Horváth János Budapest, 1937 Góg és Magóg fia...Zlajos 2008. október 9., 18:03 (CEST 17. FEJEZET Én ellened vagyok, ó, Góg. . .! 18. FEJEZET Nagy haragra gyúlok 5. RÉSZ Köztük fogok lakni - Helyreáll Jehova tiszta imádata Show more. 19. FEJEZET Ahová a folyó eljut, ott minden élni fog 20. FEJEZET Osszátok fel örökségül az országo a »magyar ugarral«, a mágnások és püspökök Magyarországával. 1 s 3. Előadásomban egyedül az Új versek bevezető versének expresszionizmu-sával foglalkozom, egészen Pontosan e harsány expresszionizmust er őteljesen megvalósító szimbólum- és metaforarendszerével. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, fala

Góg és Magóg fia vagyok én - YouTub

góg és magóg fia vagyok én. góg és magóg fia vagyok én. Eredmény(ek) 1 mutatása. Irodalom érettségi Ady Endre: Új versek. január 17, 2021 január 17, 2021. Ady Endréről: (1877-1919) Új versek előzményei: Érmindszenten született, apja Ady Lőrinc, anyja Pásztor Mária. Gimnáziumi tanulmányait a nagykárolyi piaristáknál. Góg és Magóg fia vagyok én. Léda asszony zsoltárai. Meg akarlak tartani Héja-nász az avaron. A magyar Ugaron. A Tisza-parton A Hortobágy poétája A magyar Ugaron. A daloló Párizs. A Szajna partján. Szűz ormok vándora. Harc a Nagyúrral. Záró vers. Új vizeken járo Játékosunk írta: A Végzetúr játék olyan, mint az ogre. Rétegekből áll. Bárhány réteget fejtesz is le róla, újabb és újabb mélységei nyílnak meg. Míg a legtöbb karakterfejlesztő játékban egy vagy több egyenes út vezet a sikerhez, itt a fejlődés egy fa koronájához hasonlít, ahol a gyökér a közös indulópont, a levelek között pedig mindenki megtalálhatja.

Ady Endre - Góg és Magóg fia vagyok én (Mensáros és

június 14. Ady Endre: Góg és Magóg fia Góg és Magóg fia vagyok én Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdtem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek Sunt fiul lui Góg și Magóg - (Góg és Magóg fia vagyok én) Sunt fiul lui Góg și Magóg - (Góg és Magóg fia vagyok én) - Ady Endre. Adăugat de: haver (Traducere de Csata Ernő) Sunt fiul lui Góg și Magóg, În zadar bat la ziduri, porți Și totuși v-aș întreba Figyeld meg a már említett Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű költemény cselekvési síkjait! /Melléklet 3./ A cselekvéseknél több sík különül el: 1. saját szimbolikus és annak lehetőségei: 1-2. versszak 2. következményi, Én a közösség: 3. verszak (szerep) 3 Start studying Ady - Új versek. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Ady Endre: Új vizeken járok (elemzés) Jegyzetek Közzétéve 2020-02-22 , admin 2020-02-22. Az Új vizeken járok témája a radikális újszerűség keresése, ebben visszautal a kötet vezérversére, a Góg és Magóg fia vagyok én re. Ugyanaz az önérzetes, profetikus hang jelenik meg, csak míg a kötet nyitó versével költői.

Góg és Magóg fia vagyok én elemzés - Ezekre a kérdésekre

Gy. Gömöri Jenő: Egy Ady-vers négy sor

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én - kézirat Ignotus és Fenyő Miksa szerkesztette Ady Nyugat emlékszám, 1919, 324. oldal Góg és Magóg legendája a magyar történeti irodalomban [Gates of Alexander in the Caucasus. The Legend of Gog and Magog in the Hungarian Historiography] Magyarország és Azerbajdzsán: kultúrák párbeszéde. IV. nemzetközi tudományos konferencia II. Történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet, Budapest, Azerbajdzsáni. Az is én vagyok, én vagyok, Két életet él két alakban Egy halott. (1. vsz.) Sóhajtás a hajnalban (1905) Mennyi arany cseng És mind a másé, Mennyi erő küzd És mind a másé, Mennyi asszony van És mind a másé, (14-19. sor) Vízió a lápon (1903) Ez itt a láp világa. Szürke, Silány, szegény világ. (1-2. sor) Vagyok fény. Műelemzés Blog→Címkék Góg és Magóg fia vagyok én. Nem találtunk semmit. A keresés nem hozott eredményeket. Keresés: Elérhetőség. Ha gondolod, írj nekem: info[kukac]verselemzes[pont]hu. Bejegyzések. Arany János (2) Szondi két apródja (1) Toldi estéje (1 Listen to Góg és Magóg fia vagyok én on Spotify. Zoltan Latinovits · Song · 2000 MAGYAR NYELV És IRODALOMBÓL 1. A szerelem élménye Petófi Sándor költészetében 2. Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én címú versének értelmezó bemutatása 3. Egy szabadon választott XX. századi magyar novella elemzó bemutatás