Home

Mérnök képzés levelező

Környezetmérnöki szak - Felvi

  1. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 851/0712. 7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák. A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és.
  2. Mérnökinformatikus szak. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mérnökinformatikus (Computer Science Engineering) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése. - végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat. - a szakképzettség angol.
  3. Képzés munkarendje (i) és a képzési idő félévekben, kontaktórák száma: - nappali tagozaton. (testnevelés és nyelvi óra nélkül) 7 félév, összesen. 2490 óra. - levelező tagozaton. 7 félév összesen. 844 óra. - távoktatási tagozaton
Szegedi Tudományegyetem | Mérnök-közgazdász szakirányú

Mérnökinformatikus szak - Felvi

Megnevezés (engedélyszám): Jogi szakokleveles mérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/361-3/2016) Tudományterület: Jogi képzési terület Felvételi követelmények: Az agrár képzési terület, vagy az informatika képzési terület, vagy a műszaki képzési terület alap-, vagy mesterképzési szakjainak valamelyikén szerzett oklevél és mérnök szakképzettség szakképzettség: szőlész-borász mérnök. Képzési idő, munkarendek és díjak. A képzés nappali és levelező tagozaton indul, mindkét munkarendben állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A képzés ideje 7 félév. A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni Vidékfejlesztési agrármérnök BSc levelező - Turisztikai és desztinációmenedzsment specializáció (2017. 09. 01-től) (2018 szeptemberétől NEM kerül meghirdetésre a szak) Gépészmérnök BSc levelező. Gépészmérnök BSc levelező (2017. 09. 01-től) Mechatronikai mérnök BSC levelező Mechatronikai mérnök BSC levelező (2017. Kertészmérnöki alapképzési szak, levelező tagozat (BSc) Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak, nappali tagozat (BSc) Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak, nappali tagozat (BSc) Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak, levelező tagozat (BSc) Növénytermesztő mérnöki alapképzési szak, nappali.

Képzési idő, munkarendek és díjak. A képzés Budapest és Gödöllő képzési helyeken nappali és levelező munkarendben indul, mindkét munkarendben állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A képzés angol nyelven nappali munkarendben Budapest képzési helyen indul. A képzés ideje 7 félév SZAK MEGNEVEZÉSE: Földmérő és földrendező mérnök . A képzés általános leírása, képzési cél: A képzés célja mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet, valamint a földmérési és térinformatikai vállalkozások számára Melyik a legkevésbé nehéz levelező mérnök képzés? Figyelt kérdés. Szeretnék tanulni valamit munka mellett, már van diplomám humán területen. Amiben gondolkoztam: könnyűipari, logisztikai, biztonságtechnikai... valami ilyen mérnöki képzésben gondolkozom.. A képzés Budapesten nappali és levelező, Salgótarjánban és Kisvárdán nappali tagozaton kerül meghirdetésre. A gyakorlati félévről részletesen >> Tantervek >> A specializáció választás menete a Felsőoktatási Szakképzés Műszaki mérnökasszisztens képzésben (Hatályos 2020. november 24-től) >>. Az alapképzés (BSc/BA) a többciklusú képzés első szakasza, ahol az elméleti alapok elsajátítását és a szakmai alapozó képzést követően megtanítjuk azt is, hogyan kell a megszerzett ismereteket alkalmazni.Ezt segíti, hogy a Műegyetem képzéseiben jelentős kiméretű az önálló hallgatói munka.. Az alapdiplomához jellemzően 210 kredit megszerzésére van szükség.

levelező munkarend, 4 félév, 374-678 óra szakiránytól függően (szakiránynak nem megfelelő BSc/MSc mérnöki végzettségre építve) levelező munkarend, 2 félév, 183-298 óra szakiránytól függően (főiskolai szintű műszaki/mérnök tanári végzettségre építve; levelező kiegészítő képzés Természetvédelmi mérnök MSc angol nyelven is → nappali levelező: állami ösztöndíjas költségtérítéses nappali: 400.000,- Ft/félév levelező: 305.000,- Ft/félév Vadgazda mérnök MSc: levelező: állami ösztöndíjas költségtérítéses: 305.00,- Ft/félév Doktori (PhD) képzés: nappali levelező egyéni felkészülé A mezőgazdasági mérnök képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alapszak műveléséhez magas szakmai intelligenciával, idegen nyelvi kommunikációs készséggel, széleskörű természettudományi, agrárműszaki, élelmiszergazdasági és technológiai ismeretekkel, valamint az állat- és a növénytudomány területén. 2.3. Élelmiszermérnöki alapképzési szak levelező munkarend a 2019/20. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatókra érvényes tanterv (Budapest, Kisvárda, Beregszász) a 2017/18. és 2018/19. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra érvényes tanterv (Budapest, Kisvárda

Környezetmérnök MSc levelező szak II. évfolyam 4. félév. Mezőgazdasági biotechnológus MSc levelező szak I. évfolyam 2. félév. Mezőgazdasági biotechnológus MSc levelező szak II. évfolyam 4. félév. Növényorvos MSc levelező szak II. évfolyam 4. félév. Növénytermesztő mérnök MSc levelező I. évfolyam 2. félév Környezetmérnök levelező Életbelép a 2011/12 tanév 1. félévétől : Környezetmérnöki szak levelező tagozat, módosítva 2013. május 1-től : Könnyűipari mérnök levelező (évényes 2014. szeptember 1-től) Environmental Engineering programme BSc full time (english) (valid from 01.01.2012 Mesterszakok (MSc, MA) A mesterképzés egy szűkebb szakterületen speciális ismereteket nyújt, megadva az ehhez szükséges mélyebb elméleti ismereteket is. A képzésben magas a kis csoportos oktatás aránya, ez a hatékonyságot növeli. A hallgatók önálló munkája sokszor kapcsolódik az egyetem és egy külső cég által. BSc2 képzés mintatantervei. Az új BSc(2) tantervek bevezetésének menete az RKK-n, könnyűipari mérnöki és környezetmérnöki szakon: Levelező képzési formánál felmenő rendszerben, először a 2007 őszén felvetteknél Nappali képzési formánál 2007 őszétől MINDEN évfolyamon

Szakképzettség: földmérő és földrendező mérnök Képzési forma: nappali, levelező Képzési szint: Alapképzés (BSc) Képzési idő: 7 félév (6 félév oktatás + 1 félév gyakorlat) A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik a geodézia különböző szakterületein (általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika. A Hidrogeológus Mérnök M. Sc. szak levelező tagozat első féléves csoportjának tárgyai (2019. ősz) A Hidrogeológus Mérnök M. Sc. szak levelező tagozat harmadik féléves csoportjának tárgyai (2019. ősz) 2018/19. tanév II. félév: A Bánya- és Geotechnika Mérnök M. Sc. szak levelező tagozatának órarendj Mesterképzések. Agrármérnöktanár mesterképzési szak (2 féléves) (levelező munkarend, Budapest és Gödöllő) ( XLSX) Agrármérnöktanár mesterképzési szak (4 féléves) (levelező munkarend, Budapest és Gödöllő) ( XLSX) Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak (nappali és levelező munkarend, Budapest és Gödöllő. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakkép-zés (Agricultural Engineer at ISCED level 5). A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: szakképzettség: felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer Assistant. Képzési terület: agrá

Ápoló órarendek 2017/18. tanév ősz Nappali tagozat A nappali tagozatos órarendek a Neptunban találhatók. Levelező tagozat. I. évfolyam; II. évfolya Képzéseink - SZIE Blog. Kar. - Bármely - Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Agrár- és Környezettudományi Kar Élelmiszertudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Georgikon Kar Gépészmérnöki Kar Károly Róbert Kar Kertészettudományi Kar Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Pedagógiai. Oktatás. A BME VIK Magyarország legjelentősebb képző- és kutatóhelye a villamosmérnöki (BSc, MSc, PhD) és a mérnök informatikus (BSc, MSc, PhD) szakokon, ahol egyedüliként az országban egészségügyi mérnök (MsC, PhD) képzés is folyik. A karon 2010 óta gazdaságinformatikus mesterképzés is folyik Képzési terület: társadalomtudományi Képzési ág: szociális Tagozatok: nappali államilag finanszírozott és költségtérítéses, levelező költségtérítéses Felvételi követelmények: a következő tárgyak közül kettőt kell kiválasztani és ezek közül az egyiket emelt szinten kell teljesíteni az érettségi vizsga alkalmával: egy idegen nyelv (angol, francia, német. Mérnök informatikus MSc szak levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2009. március 30-i ülésén Érvényes: • A 2009/10-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben • A tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatókra az alábbiak szerint vonatkozik

Konferenciák Hírek Pályázatok, K+F+I Alapszakok Hirdetések TDK Általános információk Képzések Felvételizőknek Felsőoktatási szakképzések Hallgatóknak ERASMUS. Tovább. Projektek, pályázatok. Levelező - Gépészmérnök szak Jelentkezés és szakleírás A képzést nappali és levelező formában is indítjuk, államilag támogatott és önköltséges formában. számára jelen képzés a BME Építészmérnöki Karán meghirdetett Rehabilitációs környezettervező mérnök szakirányú továbbképzés első két félévének teljesítésével egyenértékű (ezeket a féléveket. Mérnök-közgazdász (főiskolai) A képzés célja. A képzés célja módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására képes szakemberek képzése, akik a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket stb. is.

Villamosmérnöki szak képzés leírása (E, D) Óbudai

Képzési formák (tagozatok): Nappali, Levelező; Távoktatási; A képzés tartalmát a villamosmérnöki képzést folytató valamennyi felsőoktatási intézmény számára kötelezően előírt keretek alapján a VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK TANTERVE foglalja magába. A mintatantervi táblázatok specializációnként és tagozatonként az. Tanterv/ Képzési Forma: NAPPALI. TÁV. A képzés célja: A mérnök­in­for­ma­tikus szak olyan tudás­te­rü­le­teken nyújt széles­körű isme­re­teket (infor­ma­tikai alapú műszaki alko­tások kivi­te­le­zése infor­má­ciós rend­szerek és szol­gál­ta­tások tele­pí­tése, üzemel­te­tése, azok adat­bá­zi­sának és prog­ram­rend­sze­rének terve.

Természetvédelmi mérnök (BSc) szak képzési célja: Olyan korszerű és komplex ismeretekkel rendelkező, ökológiai szemléletű természetvédelmi szakemberek képzése, akik a természetvédelem területén önállóan képesek a felmerülő feladatok felismerésére, megoldásuk irányítására és végrehajtására Képzési szint Szak Tanterv betűjele Mikortól fel- menően Utolsó kezdő évfolyam éve Utolsó módosítás a honlapon levelező : fsz : munkavédelmi mérnökasszisztens ** - 2013K - 2013-01-25: BFLCVA-febr-2013.xls: mv-fsz-l-13-febr.xls: levelező : fsz. A ponthatárt az adott szak finanszírozási formájának ponthatára fogja jelenteni. Csak azoknak a jelentkezését fogadhatjuk el, akik 2021-ben nem jelentkeztek, vagy akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem 6+1 félév, nappali és levelező tagozat. A Szőlész-borász mérnök (BSc) szak képzési célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati, és az ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti.

Jogi szakokleveles mérnök - Széchenyi Egyete

• Levegőtisztaság védelmi mérnök. Levelező tagozaton: KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc) A 7 féléves Környezetmérnöki alapképzési szakot levelező tagozaton is indítjuk. A levelező tagozat követelményei és tanterve megegyezik a nappali tagozatéval, de az órákat pénteken és szombaton tartjuk. Így azok is. Mesterszintű mérnöktanár képzés levelező tagozaton A mérnöktanár szak képzési célja. A képzés célja a felsőfokú műszaki képzésre alapozva az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési.

Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak SZIE

Vadgazda mérnök mesterképzés levelező tagozaton (Csíkszeredai Kihelyezett Képzés) Szabóné Péli Anasztázia ügyvivő szakértő. peli.anasztazia@fh.szie.hu: Főépület, Földszint 3. 36 (28) 522 000 /1604: Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzés Mezőgazdasági mérnök alapképzés levelező tagozaton Ökológiai. Neveléstudomány mesterképzési szak levelező munkarend: 2021. augusztus 30. (hétfő) 14.00 óra: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. Várható helyszínK épület 8. Georgikon Campus (Keszthely) Georgikon Kar: levelező munkarendű képzések: 2021. szeptember 10. (péntek) 8.00 órától (első konzultációs alkalmával) 8360 Keszthely. Szőlész-borász mérnök Képzés célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására Képzési cél. Olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások.

2012. szeptemberben induló egészségügyi mérnök MSc képzés levelező listája. 2011. februárban induló egészségügyi mérnök MSc képzés levelező listája. 2012. februárban induló egészségügyi mérnök MSc képzés levelező listája. epitesz2010. epito2003. Az Egészségügyi Mérnök Msc. képzés általános tanulmányi. Levelező képzés. 2014/2015 tanévtől felmenő rendszerben. Korábbi évek. Műszaki menedzser alapszak. A Kar olyan szakembereket bocsát ki, akik megfelelően széles természettudományi alapképzés mellett kellő mélységű tudást szereznek a műszaki (gépészeti) és gazdasági-vezetési ismeretekből. A végzettek megfelelő. Vadgazda mérnök képzés (M.Sc.) szak levelező tagozat · Genetika a vadgazdálkodásban (4. félév) Dr. Horváth Ákos Természetvédelmi mérnök (M.Sc.) szak levelező tagoza

Székesfehérvár Városportál - Szeptembertől közel 350 új

A pécsi képzés különlegessége. A karon folyó képzés nappali és levelező formában is indul. A kiscsoportos foglalkozások, a műhely jellegű képzés eredményeképpen komplex feladat-megoldási folyamtok alakulnak kis a konzultációkon. A képzés típusa és idej Levelező órarend A 2016./2017. tanév I. félévének órarendje, Bánya- és geotechnika M. Sc. (mester) szak, 1. és 3. féléves csoport A Hidrogeológus Mérnök M. Sc. szak levelező tagozat első féléves csoportjának tárgyai (2019. ősz

A beszámolót nem kell kinyomtatva a tanszéknek megküldeni, csupán a rendszerbe kell feltölteni. Szakmai gyakorlat teljesítésének folyamatábrája. A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele: BSc- és osztatlan képzés esetén: minimum az összkredit 40%-ának teljesítése. MSc-képzés esetén: a szakmai gyakorlat a képzés. mechatronikai mÉrnÖk szak levelezŐ tagozat 2020/2021. tanÉv ii. fÉlÉv. iii. Évfolyam 3. oldal. dátum 2021. május 14-15. 2021. május 21-22. sorsz. Óra pÉntek szombat pÉntek szombat pÉntek szombat pÉntek szombat 1. 800-845 választhat Ügyintézők elérhetősége. Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék - Csizmarik Eszter (csizmarik@ga.sze.hu) Bűnügyi Tudományok Tanszék - Majer-Barakka Petra (barakka.petra@sze.hu) Jogelméleti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu

Szegedi Tudományegyetem Alapképzés (BSc

Alapképzések Mezőgazdaság- és Környezettudományi Ka

Kertészmérnöki alapképzési szak SZIE Kertészettudományi Ka

Mérnök képzés Budapest III. 3. kerület Óbuda kifejezésre a keresési találatok közül könnyedén válogathat. Találja meg az Ön számára legmegfelelőbb céget BSc levelező (új tanterv) MSc nappali; MSc nappali (új tanterv) Szak Válassza ki a szakot! Szakirány. Válassza ki a szakirányt! Tanterv.

Gépészmérnök képzés budapest - bme gépészmérnöki ka

Földmérő és földrendező mérnöki Óbudai Egyete

Győr Egyetem tér 1.Menedzsment Campus 208. E-mail cím. vaszari@sze.hu. Telefonszám. +36 (96) 504-309. 4309. Fax. +36 (96) 503-479. Részletes adatlap » Szak Válassza ki a szakot! Szakirány. Válassza ki a szakirányt! Tanterv. A tanszék/szak dönti el, hogy spirál- vagy bőrkötést fogad el (erről az érintett hallgatókat tájékoztatja). Továbbra is érvényben van az a szabály, miszerint a hallgató semmilyen célból nem léphet be az intézménybe, ezért a dolgozat személyes leadásától el kell tekinteni. Nem kérünk szakdolgozatot posta úton sem, az. 2. Eljárási jog. - A felügyeleti jogkör. - Új jogintézmények a hatósági eljárásjogban. - Általános és különös eljárási szabályok viszonya, konkrét szakigazgatási példákon keresztül. - Az ügyféli jogok és az ügyféli jogállás problémaköre. - A nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervek, mint.

Szőlész-borász mérnöki (BSc)Bme kth — kth hallgatói hírlevél

Melyik a legkevésbé nehéz levelező mérnök képzés

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Perger József okleveles gépészmérnök közgazdász szakmérnök Járműipari gyártási folyamatok modellezése és optimalizálása című PhD értekezésének védésére és nyilvános vitájára. A védés és nyilvános vita időpontja és helyszíne: 2014. A hőskor 1995 - 2000-ig tartott, megalakul az Egészségtudományi Tanszék. 2000. nyarán átadtuk az első diplomákat integrálódtunk az európai és magyar egészségtudományi képzések rendszerébe, folyamatos infrastrukturális és oktatói fejlesztés mellett. 2020. július 24-én a már működő képzések személyi és tárgyi. 2020. december 16-án 9 órától online formában került megrendezésre a Kihívások a büntető jogalkotás terrénumában a 19-21. században - külföldi minták és nemzeti megoldások című konferencia az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének közös szervezésében

Műszaki mérnökasszisztens szak Rejtő Sándor Könnyűipari

A 7 féléves képzés célja olyan mérnökinformatikus szakemberek képzése, akik képesek: a műszaki informatikai rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, az információs infrastrukturális fejlesztésekre és kivitelezésekre, adat- és programrendszerek tervezési, létrehozási feladatainak ellátására, a megfelelő elméleti és gyakorlati tudás. Mérnökinformatikus alapképzési szak Mintatanterv (2020-tól érvényes) Tagozat, képzési idő nappali és levelező tagozaton 7 félév. Finanszírozás állami ösztöndíjas, önköltséges (nappali:225 000 Ft/félév, levelező:220 000 Ft/félév) Specializációk: Rendszer és hálózati mérnök Szoftvertechnológi Szakirányú továbbképzések. Képzés megnevezése. Business Coach szakirányú továbbképzés. Gyógyszerész-közgazdász szakirányú továbbképzés. Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzés. Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés BSc alapdiplomára. Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés MSc. Mezőgazdasági mérnök alapképzési szak (BSC) Konzultációs rend levelező tagozat 2020/2021. tanév I. félévére 2020. 10. 14. I. évfolyam 2020.09.18. Péntek 2020.09.19. Szombat 8-9 BMM1102L Mezőgazdasági állattan Dr. Vigh Szabolcs CA217 8-9 FK1L Biológia alapjai Dr. Vigh Szabolcs CA217. A képzés célja. Célunk olyan mérnök informatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, valamint azok adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására. A képzés célja továbbá, hogy a.

Alapszakok (Bprof, BSc és BA) Budapesti Műszaki és

A képzési idő: 2 félév, levelező tagozaton, félévente 7 alkalommal (péntek-szombat) tartandó konzultációkkal. Tandíj: 180.000 Ft/félév. Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31. Tervezett indítás: 2021. szeptember közepe. Következő félévben: Jelentkezési határidő: 2022. január 31. Tervezett indítás: 2022. február közepe A Debreceni Egyetem Műszaki Kar. Képzés letöltése (pdf) A Hulladékgazdálkodási Műszaki Szakember képzésre műszaki (kivéve mérnök szakképzettség), természettudományi, agrár, valamint speciális gazdasági képzési területen, legalább alapszakon szerzett végzettséggel rendelkezőket várunk Kezdőoldal » Közoktatás, tanfolyamok » Magyar iskolák » SZIE MKK Természetvédelmi... SZIE MKK Természetvédelmi mérnök levelező tagozatán mely napokon van oktatás? Figyelt kérdés. Próbáltam a honlapon keresni egy órarendet, de nem találtam. Fontos lenne tisztában lennem azzal, hogy kizárólag szombaton folyik-e az.

Szegedi Tudományegyetem | InformatikatanárKozmáné Szirtesi Krisztina | DE Műszaki Kar

A képzésről. A vízügyi üzemeltetési mérnök szakos hallgatók 6 féléves képzés során - az elméleti alapokon túlmenően - a képzés gyakorlatorientáltságának köszönhetően a második félévtől kezdődően olyan tárgyakat tanulnak, melyek a vízipar területén a mindennapi rutin feladatok ellátásához megfelelő. 2019-ben a legkeresettebb OKJ képzések a piacvezető felnőttképzőnél Intenzív OKJ-s tanfolyamok több helyszínen vagy akár online is. Ingyenes és fizetős OKJ felnőttképzé Állattenyésztő mérnök (ménesgazda) Képzés - Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely. Államilag finanszírozott, Költségtérítéses, Nappali, Levelez 2002. nyarán az Oktatási Minisztérium engedélyezte a műszaki informatikus képzés nappali és levelező szakon történő beindítását, amely szak gesztorálását is a Villamosmérnöki Tanszék kapta meg. A műszaki informatikusoknál a nappali tagozaton 2003-ban, levelező tagozaton 2004-ben indult meg az oktatás, kettő szakirányon Kedves Látogató! Tájékoztatom, hogy a koronavírus terjedésével kapcsolatos kormányzati és egyetemi intézkedésekre tekintettel, valamint munkatársaink egészségének fokozottabb védelmét szem előtt tartva az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék dolgozói 2020. március 18-tól megváltozott munkarendben látják el feladataikat