Home

Pesti városháza 1848

Városháza A régi városháza ma is hivatal (közigazgatási), ám egykori funkciójára csak a címe, a Városház utca emlékeztet. 1848-as szerepe mellett az is érdekessé teszi, hogy a monarchia hadirokkantjai kaszárnyájaként, Fortunato de Prati és Hölbing János tervei alapján, 1727-1735 között emelt ház Pest kevés megmaradt. Az egykor a régi pesti városháza főpárkányzatát díszítő tizenegy (egyenként 1,40 öl, illetve talapzattal együtt 1,50 öl magas) neoklasszicista, allegorikus kőszobor közül négy, egy-egy erényt ábrázoló, a régi budai városháza aulájában kapott helyet

Nyomtatvány, rajta tüntető tömegekkel a pesti régi Városháza előtt, 1848. március 15-e délutánján. A lap a Piarista Múzeum Fénykép- és képeslapgyűjteményének piarista_epuletek > Budapest > 2021.1.1._A_regi_pesti_haz_1717-1930 mappájában található Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményei - 1848. február 23. A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el történelmi útjukra. * A pesti városháza elé vonultak és a városi tanáccsal elfogadtatták a. Pesti régi Városháza 1898 körül - Forrás: Fortepan.hu. Nagy tömeg a Városházánál. A Városháza melletti téren gyakoriak voltak a vásárok, 1848. március 15-én pedig igen nagy tömeg gyűlt itt össze délután. Itt adták át a 12 pontot a városi tanácsnokoknak. Miután ők elfogadták és aláírták a kiáltványt.

Történelmi tettek nyomában 1848

Tüntetés a pesti Városháza előtt 1848. március 15-én délután (Forrás: Budapest, 1985. február) A folyamatosan duzzadó hivatalok végül kinőtték az épületet és 1868-ban a Lipót (ma Váci) utcában megkezdték a törvénykezési palota építését. A Városháza annak megnyitásakor, 1874-ben kapta a régi jelzőt Az 1848. március 15-i múzeumtéri népgyűlés Kálózdi János kotta-címlapján (Pesti Divatlap, 1848. április 22.) Forum Museale. A forradalmi néptömeg délután 3 óra után elindult a pesti Városháza felé, - a Múzeumtér kiürült A pesti Városháza Ma már sajnos nyoma sincs annak a pesti Városházának, ahová Petőfi és a forradalmi hangulatban vonuló tömeg március 15-én elindult a Nemzeti Múzeum kertjéből. Az 1838-as árvíz helyrehozhatatlan károkat okozott a korábbi épületben, ezért 1842-43-ban Hild József tervei alapján felépítették az új.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé vált, mivel egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia. A régi pesti városháza Az országgyűlés megnyitása a pesti Vigadóban 1848. július 5-én. 1848-ban Ybl Miklós tervei alapján a Vigadó nagytermét rendezték be az első népképviseleti országgyűlés képviselőháza számára, amely pesti üléseit végig itt tartotta. Feltehetőleg ez okozta vesztét is: Buda ostroma idején.

Egy kisebb virtuális sétára invitálom a kedves olvasót e jeles nap alkalmából. Végignézzük, hogy a történelmi pesti belváros mely pontjain történtek jelentős események 1848. március 15-én, gorcső alá vesszük a fontosabb helyszínül szolgáló épületek történetét, hol álltak, állnak-e még egyáltalán, vagy hogy milyen feladatot láttak el akkor és ma 1848 márciusában a pesti Városháza és tisztviselői — a forradalmi ifjúság fellépésével egyidejűleg — az események középpontjába kerültek. A forradalom magávalragadó lendülete a városi közigazgatás szervezetét is átalakította,

Régi pesti városháza - Wikipédi

az Illustrierte Zeitung 1848. március 13-i számának címlapján 2. kép. Ismeretlen m &vész: Táborba szálló nemzet rök búcsúszemléje a pesti régi városháza el tt. Papír, akvarell, 22,5 x 29,4 cm, BTM, ltsz.: 15858 111_basics.indd 160 1 _ b a sics.in d d 1 6 0 22014.08.30. 9:32 0 1 4 .0 8 .3 0 . 9 :3 Akadnak olyan utcanevek is, amelyek nem személyekhez, hanem a forradalom által kivívott érdemekhez, vagy az ekkori történésekhez köthetőek. Itt van például a Ferenciek terénél található Március 15. tér, amelyen egykor a pesti Városháza állt, ahová Petőfi és a forradalmi ifjúság elvitte aláiratni a 12 pontot Városház tér, a régi pesti Városháza, ma a Piarista tömb (1880-90) Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György A Múzeum téri gyűlés után a tömegben a Nemzeti dal és a proklamáció példányait osztogatták, innen a forrongó fiatalok Városházára mentek, hogy elfogadtassák a 12 pontot A Pesti Városháza elé vonuló tömeg a városvezetéssel is elfogadtatta a 12 pontot, majd a tömeg a várba vonult, ahol kiszabadították Táncsics Mihályt a börtönből. A Helytartótanács sem akadályozta meg ezeket az eseményeket, így Pesten vér nélkül győzött a forradalom

A pesti lakosság gyarapodása, a város terjeszkedése megnövelte az adminisztrációt is, így született határozat arra - 1838-ban, évtizedes halogatást követően -, hogy végre emeletráépítéssel bővítsék a Városháza épületét Az 1848-as forradalom után megalakult első felelős magyar kormány pénzügyminiszteréről Kossuth-bankónak nevezték el azokat a forint bankjegyet, amely több, mint 170 évvel később is a nemzeti identitás fontos része. A Pesti Városháza 1850-ben. FSZEK, Budapest Gyűjtemény. Március 15 délután a pesti Városháza előtt (Fametszet a Képes Ujságban, 1848) 36 Farkas Károly a 12 pontot magyarázza Debrecenben (U. o.) 40 Kassa népgyűlése kitűzi a városházán a nemzeti lobogót (U. o.) 4

Pesti városháza Csatlakozásra kérik a városházát Mar 15, 1848. Budai helytartótanács Mar 15, 1848. Várbörtön Tánics Mihály kiszabadítása Mar 15, 1848. Nemzeti Színház You might like: Magyarország nemzeti parkjai. 1848. március 15. forradalom. Music - Mikor alakult a banda? Nemzeti Minimum - teljes összhangtól az. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc- Ligeti Dávid a Gerilla Bárban 2021.03.15. Több mint 250 ezren töltötték ki az állatvédelmi konzultációt - Ovádi Péter a Gerilla Bár vendége 2021.03.16. 600 milliós támogatás vallásos alkotóközösségeknek - Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár a Gerilla bárban. Mégsem az 1848-as törvények szentesítésének és a Batthyány-kormány eskütételének napja, április 11. került be a nemzeti mitológiába - hiába lett hivatalos nemzeti ünnep 1898-ban -, a nemzet már 1860-ban, a pesti diákság Habsburg-önkényuralom elleni tüntetésén március 15-ét választotta Fábry Szabolcs: Ezek azt hiszik, hogy a vidéki ember jobbágylelkű! Nagy István a Krokodilagyban: Timmermans és a brüsszeliták valójában a magyar gazdák támogatását akarták elvenni 2020.12.26. A pásztorok és az ellenzéki csürhe - Krokodilagy Fábry Szabolccsal 2020.12.19. Krokodilagy és a Hazajárók- 2021-et köszöntötték Fábry Szabolcsék 2021.01.02 68. A magyar küldöttség bevonulása Bécsbe 1848 márczius 15-én 147 69. Részlet a magyarok bécsi fogadtatásából 1848 márczius 15-én 149 70. A pozsonyi jurátusok Bécsbe érkezése 1848 márczius 16-án 151 71. Kossuth egy gyermekkel ölében beszédet intéz a bécsi néphez 1848 márczius 15-én 155 72. A szabadságharcz költői

Tüntetés a pesti Városháza előtt 1848

 1. A forradalmat indító nap március 15. lett, bár előzetesen nem ezt a dátumot tervezték. A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja már 1848. március 5-én bekapcsolódott a pozsonyi rendi országgyűlés politikai küzdelmeibe, és aláírásgyűjtő mozgalmat indított Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatának támogatására
 2. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el.
 3. ÍGY KEZDŐDÖTT: 1848. február 23. Párizsban kitört a forradalom. 1848. március 14. A bécsi forradalom. 1848. március 15. A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el történelmi útjukra. Először az egyetemeket járták végig
 4. A pesti forradalom előzményei 1847 - 1848-as országgyűlés 1848. Március 15. Pest - Buda A nap eseményei Események helyszínei Pilvax kávéház A nyomdánál Követelések írásban, szóban Nemzeti Múzeum Táncsics Mihály kiszabadul Első független és felelős kormány megalakulása PowerPoint bemutató A szeptemberi fordulat A.
 5. t Pest város követelése mehetett Pozsonyba (országgyűlés

Az 1848/48-es szabadságharc és forradalom eseménye

6. Nemzeti Színház 5. Helytartótanács Bánk Bán a követelések elfogadása katonaság nem avatkozik közbe = 5. pont Táncsics szabadon bocsátása A pesti forradalom 1848 4. Nemzeti Múzeum és Pesti Városháza 15 órára gyűlés a múzeumnál Pesti Városháza: a városvezetés is csatlakozi Séta 1848. március 15. jegyében | Budapesti programok. Pesti Városháza, ahol a forradalmárok átadták a 12 pontot a városi tanácsnokoknak. Innen kisétálunk a Duna partra és a budai oldal eseményeivel ismerkedünk, a Helytartótanács előtt történtekről, valamint az egykori József-kaszárnyában raboskodó Táncsics. 1848. március 14-én egész nap ment a huzavona, hogy miként ismertessék meg a nyilvánossággal a 12 pontot. hogy a nép vonuljon a pesti Városháza elé, és képviselői útján követelje a tanácsnokoktól a 12 pont elfogadását. Ezt a népgyűlés közfelkiáltással megszavazta, a tömeg elindult, a Nemzeti Múzeum előtti tér.

Már várták a forradalmárokat a nyomdában - 1848

A városháza melletti téren pesti minta szerint eskették fel Pesti Hírlap, 120. szám. 1848. július 29. 705. Palocsai Jakab 1796-ban született Sopronban. 1810 és 1839 között a cs. kir. 48. gyalogezredben, valamint a pesti térparancsnokságnál szolgált. Századosként őrnagyi címmel nyugalmazták. 1848. június 19-től Pest. A márciusi forradalom (1848) Kossuth 1848 március 3 -án a pozsonyi országgyűlésben összefoglalta a legfontosabb követeléseket, a pesti városháza elé vonult, ahol Nyári Pál alispán és Klauzál Gábor képviselő átadták (petícióként) a 12 pontot! A városi tanács a forradalmárok mellé állt Óvodás korunktól fogva annyi részletet hallottunk csodálatos nagy nemzeti ünnepünkön 1848. március 15-éről, hogy a témában nehéz újat mondani. Emberi jogi kalendáriumunk most arra vállalkozik, hogy a pesti forradalom első napjának 12 tán kevésbé közkeletű, mégis fontos részletét idézze fel. Ez a fényes nap teljes joggal tekinthető az utca forradalmának, amely.

Járjuk be együtt a március 15-i forradalom helyszíneit

Múzeumtér 1848-1849 - Ujkor

- 1848. március 14. A bécsi forradalom hírére a főrendek elfogadták a március 3-i felirati javaslatot, és elhatározták, hogy Bécsben országgyűlési delegáció fogja azt átadni a királynak. - 1848. március 15. A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek A Nemzeti dal először 1848. március 18-án jelent meg német nyelven, Zerffi Gusztáv fordításában, a Pesten kiadott Spiegelben. Egy óra tájban a forradalom szervezői kihirdették, hogy délután 3 órakor a Nemzeti Múzeum udvarán folytatódik a népgyűlés és ott osztják szét majd az addig elkészülő nyomtatványokat. Ezeket.

Ez áll most a forradalom híres helyszínei helyén - ORIG

 1. t a Váci utca és a Hatvani utca. Ez utóbbi, nagyjából a mai Kossuth Lajos utca vonalán haladt
 2. ősítették mezővárossá. A forradalom, illetve az áprilisi törvények eltörölték a jobbágyságot, s vele egyetemben egy sor feudális szolgáltatást is. 1848-ban 10332 jobbágy és.
 3. Pozsony és Pest - a törvényes forradalom. Bécs forradalmi mozgalma kétségkívül a lehető legjobbkor jött a magyar liberális ellenzék követeléseinek keresztülvitele szempontjából. Ugyanakkor fontos belső támaszt jelentett, s egyben a reformkori érdekegyesítési politika jelentős sikerét is mutatta a március 15-én Pesten.
 4. Alt R. : A pesti görög-templom, kőrajz 22. Gurk-Zinke : A pesti Dunapart Lánchíd és Eskű-tér közötti szakasza 1848-ban, színezett rézkarc 23. Rollback L. : A pesti Városháza, eesetrajz tussal 24. Kuwasseg-Martens : A régi pesti Vigadó, az első nép­­képviseleti országgyűlés színhelye, színezett aquatinta 25
 5. Az 1848. március 15-i pesti forradalomról csak három nappal később hallottak Orosházán. Április 4-én az evangélikus templomban kerületenként 25 képviselőt, összesen 100 főt választottak meg
 6. 1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat. A forradalmi menet következő állomása a pesti Városháza.

1848-49-es forradalom és szabadságharc - Wikipédi

A beszédek után a népgyűlés elhatározta, hogy a pesti Városháza elé vonul és a Tizenkét pont elfogadását követeli a tanácsnokoktól, s közfelkiáltással meg is választották a küldöttség tagjait: Petőfi mellett Jókai Mórt, Irinyit, Vasvárit, Irányit és Egressy Gábort. hogy a Pesti Hírlap 1848. április 22-i. Mikor és hol győzött a pesti forradalom 1848. március 15-én - teszi fel a kérdést Fazekas Csaba ünnepi publicisztikájában. A mondat felfogható persze a buta diáknak szánt ironizáló mentőkérdések egyikének, most mégis inkább komoly töprengéseim kiindulópontjának szánom

A nevezetes esztendő, 1848. március havának első felében a kecskemétiek élték megszokott életüket, várták a tavaszi munkák kezdetét, ráhangolódtak a Húsvét előtti nagytakarításra. A kofák és kereskedők a pesti József napi vásárra készülődtek Az országban egymást érik a fáklyás és zenés felvonulások, eskütételek. Mindenütt zeneszóval kísérik ki a hadba indulókat, és azzal fogadják az egyes városokon átvonulókat. Az Aradi Közlöny 1848. 16. száma a pesti önkéntesek katonai zenekarok kisérete mellett-i eskütételre indulásáról, 1848. 24 - 1848. szeptember 5. Széchenyit megrendült idegállapotban Döblingbe szállították. - 1848. szeptember 11. Jellasich horvát bán átlépte a Drávát, és a főváros felé nyomult. Batthyány beadta lemondását. - 1848. szeptember 28. Lamberg Ferenc császári biztost a pesti nép felkoncolta. - 1848. szeptember 29 Képek a pesti forradalomból március 15-én (részlet) Megjelent az Életképek című divatlapban, 1848. március 26. Most a nép elindult a városháza felé, miután kikiáltás által képviselőket választott, mely a nép kívánatát a város tanácsa és választópolgársága előtt kijelentse

Járjuk be együtt a március 15-i forradalom helyszíneit

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történetének egyik meghatározó eseménye, ami egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek a márciusi ifjakkal az élen meg is indult a pesti városháza felé. A március 15-i népgyûlésen kívül, a múzeum elõtti tér számos más, feljegyzésre érdemes történés helyszíne volt. Mátray Gábor, a múzeumi 121 6 MOL N31 27. cs. Múzeumi iratok 896/1847. 7 MOL N31 28. cs. Múzeumi iratok 138/1848, 271/1848., 399/1848.. Vö 4. 1848. Március 15. - Pest A radikálisan gondolkodó fiatalok törzshelye. 1848. március 15-e reggelén azonban ezeknek a fiataloknak a gyülekezöhelye volt. Pilvax Kávéház A Landerer-Heckenast nyomda A tömeg követeli a 12 pont és a Nemzeti Dal kinyomtatását. Nemzeti Múzeum Nagygyűlést tartanak a Nemzeti Múzeum előtt Budán Május 26 n 1849.. Igen tisztelt képviselő úr! Mai értekezésünk' folytán van szerencsém tisztelt képviselő urat a' következőre figyelmeztetni, melynek fölhasználása szent ügyünk előmozdítására szükségesnek látszik. A' holnapi ünnepélyre, jelenlévő seregünk legjobbjait rendeltem ki a' pesti városháza eleibe, reggeli 9. órára A forradalom kertje - a pesti Múzeumtér 1848-49-ben 1848. március 15-e legemblematikusabb helyszínének a Nemzeti Múzeumnak és a múzeumkertnek eseményeit elevenítette fel Budatétény március 15-i emlékhelyén a Klauzál-villánál megtartott 2012. évi ünnepi megemlékezésünkön Debreczeni-Droppán Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum történész-levéltárosa

Március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezünk. A piros - fehér - zöld színek felhasználásával készíts csákót, kokárdát, dobot vagy virágot. Bármilyen technikával dolgozhatsz. 2. Feladat. Az 1848-as forradalom fontos szereplői voltak a márciusi ifjak. Pótold a hiányzó. • Az 1848. évi pesti országgyűlésen õ képviselte a vármegyét, s őt nevezték ki Heves és Külső-Szolnok megye kormánybiztosának. • Tevékenységének súlypontját a katonai szervezés képezte. Intézkedése nyomán megindult a honvédség felállítása. Egernek 73 újoncot kellett kiállítania

Ünnepség 1848. március 15-e tiszteletére. 1848 tavaszán az ifjak, Petőfi, Vasvári, Irinyi, Jókai, Bulyovszky, bátran szóltak, s a hatalom nyomása ellenére sem csüggedtek. 1848. március 15-én néhány óra alatt mozgósították a pesti népet. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el történelmi útjukra, először az. A liberális Pesti hírlap - és a véleményformálás Kossuth által még a forradalom előtt megteremtett műfaja, a vezércikk nyomdokain virágzik a politikai sajtó. Radikális dömping indul, a Marczius Tizenötödike mellett olyan lapokkal, mint a Reform, a Radical Lap, az ezeket magába olvasztó Népelem, vagy a Die Opposition, a. Nemzeti ünnep: megnyitják a pesti rakpartot, gyalogolunk a Lánchídon és egy időre elbúcsúzunk tőle VIP 5 hónapja Többek között ingyenes plakátkiállítással, telefonon játszható kincskereső játékkal és nosztalgiavillamossal készül a Főváros az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulójára. 1848. március 15-e délutánján ez a tízezres tömeg - már elég volt a hatalom kisebb központjának, a pesti Városházának meghódoltatására. Oda indultak. Betódult a tanácsterembe a tömeg, élén az ifjakkal. A Városháza tanácstermében pedig megkezdte munkáját a forradalom vezető szerve, a Közbátorsági. Ars Hungarica, 1983 (11. évfolyam, 1-2. szám) 2. szám - Tanulmányok - Sisa József: A pesti Új Városháza. Sisa József A PESTI ÚJ VÁROSHÁZA Ars Hungarica 1983/2 A közhasználatú néven pesti Új Városházaként ismert épület lakóházak közé ékelve áll a keskeny Váci utca kevésbé divatos szakaszán, a 62—64. házszám alatt

Városnéző séta a forradalom Pest-Budáján - Mindennapok

Video: Magyar Nemzeti Digitális Archívum • Látható és láthatatlan

Kiállítások a cívisvárosban - újra nyitva a Déri Múzeum

1848 tavaszán forradalmi hullám indul el Európában, köztük Magyarországon is. A Habsburg Birodalomban 1848. március 13.-án a párizsi forradalom hírére a bécsi diákok fellázadtak és megalapították az Akadémiai Légiót. Metternich elmenekült, és új kormány alakult a régi rend híveiből. Összeül az alkotmányozó nemzetgyűlés Start studying Polgári átalakulás Magyarországon a reformkorban. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools A Heves megyei járásszékhely központjában négy, az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó, képző- és iparművészeti alkotás található. A legrégibb emlék a tér közepén emelt obeliszk, ez 1869-ben, Gereday Antal (1818-1887) pesti kőfaragó műhelyében készült, 1869. április 4-én avatták fel

- 1848 márciusa: forradalom Párizsban => Kossuth felirati javaslata (március 3., a polgári átalakulás teljes programja) + bécsi forradalom (március 13.) => országgyűlési küldöttség indult Bécsbe (március 15.) II. A pesti forradalom 1848. március 15-é Régi pesti városháza, 1880 Házmán Ferenc (1810-1894): jogi végzettségű politikus. Budai pol­gárcsalád gyermeke. 1837-től Bu­da főügyésze, 1843-tól főjegyzője, 1843-1844 és 1847-1848-ban or­szággyűlési követe. Szemere Ber­talan, az első felelős minisztérium belügyminisztere az országlászati osztály vezetését. 1848. március 15. 1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. A forradalmi menet következő állomása a pesti Városháza volt, ahol a város vezetői aláírták a 12 pontot. Innen a Helytartótanácshoz mentek, ahol elérték azt, hogy Táncsics. Amikor 1891. augusztus 20-án, már jócskán a kiegyezés után egy 1848-as ereklyekiállítás nyílt Pesten, Farkas István elküldte a Lévai Nemzeti Őrsereg zászlaját. Az ereklyére a Bars hetilap pesti tudósítója lett figyelmes, aki lépéseket is tett annak hazahozatala érdekében A Fővárosi Önkormányzat most szombaton ismét megnyitja a pesti rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között, és ezentúl a rakpartot érintő beruházások elindításáig minden hétvégén újra birtokba vehetik a gyalogosok, sétálók, kerékpárosok. A Lánchidat március 13-15. között lezárják az autós forgalom.

Utcanevek is őrzik március idusát - ORIG

Program mára: sétálj el a forradalom helyszíneire

Budapest titkai - A főváros az 1848-as forradalom idejénIsadora duncan wikipedia — angela isadora duncan (may 26GC1848

VÁLTOZÁS: Elmarad a pesti alsó rakpart és a Lánchíd megnyitása . Ingyenes plakátkiállítással, telefonon játszható kincskereső játékkal és nosztalgia villamossal készül a Főváros az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulójára március 13-15. között, szombattól hétfőig A pesti események híre csak nyolc nappal később, 1848. március 23-án érkezett meg városunkba. A március 25-én megtartott közgyűlésen már lelkesen ünneplik az első felelős magyar minisztériumot, a miniszterelnököt gróf Batthyány Lajost, a nádort, de elsősorban a királyt A zászlót Léván a városháza tanácstermében helyezték el, s ünnepélyesen először 1898. március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulója alkalmából mutatták be. Az ünnep apropóján a lévai hölgyek a zászlóhoz három szalagot készítettek Ezért támogatják, hogy a városháza egy nagy-nagy kétkerekű transzbárrá változik az elfogadás legmelegebb hónapjában. Majd később egész évben. A kirekesztéssel és homofóbiával szemben pedig élőlánncal védik meg a városlakók, Madonnát hallgatva és játékos ánusztojásokat dobálva a tojásdobálókra