Home

Akkád birodalom

Akkád birodalom Mezopotámia D-i részén, ahol a későbbi Babilónia központi területe volt, a Kr. e. 3. évezred közepén jelentek meg az első sémita népcsoportok, ezek voltak az akkádok. Tőlük délebbre már az évezred elején városállamokban élt a SUMÉR nép, amelynek hamarosan szembe kellett néznie az akkádok támadásaival. . Eleinte még sikerült visszaverniük őket.

Akkád Birodalom. Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylista szerint Sarrukín alapított. Pontos helye nem ismeretes. Neve először az agadei dinasztiának a felirataiban tűnt fel. Az akkádok szinte egy időben. Akkád Birodalom. egy ősi szemita birodalom, amely akkád városára és környékére összpontosult az ókori Mezopotámiában. Ékírásos. az Egyik legkorábbi ismert rendszerek az írás különböztetni, az ék alakú jelek agyagtáblára, méghozzá azt jelenti, hogy egy tompa reed egy ceruzát. Semite Az Akkád Birodalom veszi a nevét, a régió, a város Akkád, mindkettőt lokalizált, az általános hozzávalók területen, a Tigris pedig Eufrátesz Folyó. Bár Akkad városát még nem azonosították a földön, különböző szöveges forrásokból ismert. Ezek között van legalább egy szöveg, amely megelőzi Sargon uralmát.

Akkád irodalom alatt az ókori Mezopotámia területén élt népek (Asszíria, Babilónia, illetve a mai Irak) népeinek akkád nyelvű irodalmát értjük, a Kr. e. 3. évezred utolsó harmadától a Kr. e. 1. évezred végéig. A mezopotámiai sumer-akkád kétnyelvűség rányomta bélyegét az irodalomra, ezért az akkád irodalom története hol a sumer irodalommal mutat határozott. Az akkád birodalom és bukása. Az akkád birodalom az akkádok megjelenése után jóval később, Sarrukin uralkodása alatt alakult meg és emelkedett föl. Sarrukin Agade (Akkád) uralkodója volt, aki először meghódította a többi akkád városállamot, majd sorban a sumer városállamokat is i.e. 2350 körül akkád, sémi nyelvű nép; sémi nyelv volt; sémi eredetű ókori mezopotámiai nép (Kr.e. 3. évezred); egykor Mezopotámiában beszélt nyelv, Akkad, Asszír főváros; sumér város az Eufrátesz partján, Akkád, Sarrukín alapította birodalom I. E. 2350 körül, asszirológia, sumér, akkád, asszír, khaldeus nyelvvel és kultúrával foglalkozó tudományág; az ókori Asszíria. Kr.e. 2200 körüli időkre az Akkád Birodalom már meggyengült a belső felkelésektől és területileg is egyre inkább visszaszorult. Végső összeomlását a keletről érkező guti (quttu) törzsek támadása hozta. A suméroknál és akkádoknál fejletlenebb, de nagyobb létszámú, harciasabb és vadabb népesség a térséget újra.

Akkád Birodalom - Wikiwan

  1. Akkád birodalom Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylistaszerint Sarukkín alapított. Pontos helye nem ismeretes. Neve először az agadei dinasztiának a felirataiban tűnt fel. Az akkádok szinte egyidőben telepedtek le aTigris és az Eufrátesz folyók közti síkságra
  2. t a Babylon közelében, amely a sumér király lista szerint Sarrukín alapított. Akkád pontos helye nem ismert. A név első, a vérnyomok a dinasztia a felirat benne. Az akkád szinte egy időben telepedtek le, a Tigris pedig az Eufrátesz folyótól a síkság. Hamarosan.
  3. tegy négyezer éve virágozhatott

Akkád birodalom Keresztyén bibliai lexikon Kézikönyvtá

  1. In other projects. Čeština; Español; Français; Italiano; Nederlands; Polsk
  2. In other projects. Čeština; Español; Français; Italiano; Nederlands; Polski; Português; Русски
  3. Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylista szerint Sarrukín alapított. Pontos helye nem ismeretes. Neve először az agadei dinasztiának a felirataiban tűnt fel. Az akkádok szinte egy időben telepedtek le a Tigris és az Eufrátesz folyók közti síkságra
  4. A mezopotámiai település négyezer éve élhette fénykorát, amikor a térségben kialakult a történelem első birodalma
  5. Ugyanígy az akkád birodalom végét okozó guti támadás is a szumér városállamok tömeges felkelésével időbelileg koordináltan következett be (vö. Lloyd 1981, 177. old.). Mindez egyértelmű jele az akkád birodalom felettébb labilis voltának. De a tömeges felkelések ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy a hódoltatott.

Akkád Birodalom - Ókori Idővona

Video: Az Akkád Birodalom Világ Civilizáció Yakarand

Akkád Birodalom Tomboucto

Az Akkád Birodalom. enki em tudja, ki volt argon, az Akkád Birodalom megalapítója, em Akkad me é váro ának helye. Maga argon azt hitte, hogy templomi papnő fia é i meretlen apa. Bá. Tartalom: Nagy Sargon; Sargon fiai Rimush és Manishtusu; Naram-Si Az akkád birodalom és az akkád dinasztia megalapítója. Legendás születési mítosza a bibliai Mózes történetének archetípusa. Eszerint Sarrukínt - Mózeshez hasonlóan - megszületését követően nádkosárba tették, a kosarat pedig az Eufrátesz folyón leúsztatták. A nevelőszülei által felnevelt Sarrukín később Kis.

Akkád irodalom - Wikipédi

Sumer-Akkád birodalom volt. A Sumer egy városállam volt amelyik szellemi, városi kulturális, vallási szinten fejlődött inkább az Akkád pedig inkább földművelő népcsoport volt, de a kettő nem különíthető el, a források szerint ugyanakkor együtt, egy időben jelentek meg Mezopotámiában A Tollforgató Történelmi Lap Ókor lapján jársz. Remélhetőleg a tematika és a szolgáltatások hamarosan bővülni fognak. Várom az írásaidat és értesítéseidet! Kékrózsa Bíborvirág tollforgato.toertenelmi@gmail.co Az akkád birodalom hódító sumér városokban kulturális cserét eredményezett, és sok ember kétnyelvűvé vált mind akkádi, mind sumériai nyelven. Sargon szabálya szerint az akkád birodalom nagy volt és stabil volt ahhoz, hogy bevezesse a közszolgáltatásokat. Az akkádok kifejlesztették az első postai rendszert, építették. Free multilingual online dictionary and synonyms database. Woxikon / English dictionary / A / Akkád Birodalom. HU Hungarian dictionary: Akkád Birodalom

Akkád Birodalom. Az Akkád Birodalom i. e. 2000 körül Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylista szerint Sarrukín alapított. Új!!: Akkád uralkodóinak listája és Akkád Birodalom · Többet látni Akkád Birodalom: T: Kr. e. 2350-2230 között Mezopotámiában: Lásd még általánosabban: ókori közel-keleti, európai és afrikai állam: Lásd még részletesebben: Akkád: Lásd még oksági összefüggésben: Óbabiloni Birodalom: Lásd még egyéb összefüggésben: akkádok: Kalde SUMER civilizáció. . A mai ismeretek szerint az emberiség kialakulása a sumer civilizáció kialakulásával kezdődött majd ezzel szoros összefüggésben, földrajzilag nem messze tőle, az egyiptomi, később az Indus-völgyi követte. Ez tekinthető az első szakasznak. Ez a szakasz ie. 3300-tól i.sz. 400-ig tart. Az első kultúrák.

Akkád Birodalom Nagy Sargon (uralkodott Kr. E. 2334 - 2279) - Nagy Sargon vagy Akkad Sargon megalapította a világ első birodalmát, az Akkadi Birodalmat. Meghódított számos sumér városállamot, és egy szabály alá egyesítette őket Akkád Birodalom címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, képgalériák Párhuzamot vonnak az ókori akkád birodalom széthullása és Szíria jelenlegi válsága között brit régészek. A jelenlegi szíriai válság eseményei hasonlatosak azokhoz a történésekhez, amelyek megelőzték az ókori Mezopotámiában az akkád birodalom széthullását több mint négyezer éve - írták a Sheffieldi Egyetem régészei a Journal of Archeological Science című.

Ősmagyar: AKKÁD is, MAGYAR i

Az akkád birodalom az i.e. harmadik évezredben virágzott. Valamikor i.e. 2200 táján aszály kezdett pusztítani, hatalmas földterületek száradtak ki, az emberek elvándoroltak a virágzó városközpontokból. A központosított birodalom vezetése széthullott, az egykoron erős birodalom meggyengült egy sor balszerencsés esemény. Az új - akkád - birodalom központjává egy új várost, Agade-t tett meg. Sarrukin hatalmát állandó hadsereg segítségével tartotta fenn, illetve, hogy ellenállásukat lehetetlenné tegye, a meghódított sumér városok falait leromboltatta

Ókori Idővonal

mot magában foglaló birodalom akkor válhatott világbirodalommá, ha e kapcso-lódó régiókból is minél többet elfoglalt, sõt esetleg az ismeretlenbe is eljutott. A KORADINASZTIKUS KOR ÖRÖKSÉGE Koradinasztikus kornak a 3. évezred kezdetétõl kb. a 24. század közepéig, az Akkád dinasztia fellépéséig tartó idõszakot hívjuk Your browser does not support the audio element. Hallgassa élőben! Belépés Regisztráció Regisztráci

babiloni birodalom: 1. Története. Kr. e. 2345 k. a Perzsa-öböltől a szír Földközi-tengerig terjedt.Lugalzaggeszi, Uruk királyának a ~ létrehozására tett első, tartós eredmény nélküli kísérlete (Kr. e. 2375 k.) után →Szárgon alapította, aki adófizetésre tudta kötelezni az összes sumér és akkád város kir-át, s ezzel megalapította a ~at Media in category Akkadian Empire. The following 24 files are in this category, out of 24 total. MACCOUN (1899) p019 GARDEN OF EDEN.jpg 1,950 × 3,614; 1.84 MB. Agade-ki on a cylinder seal of Shar-Kali-Sharri.jpg 408 × 618; 146 KB. AkkadianSyllabograms.jpg 640 × 640; 55 KB Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylista szerint Sarrukín alapított. Akkád pontos helye nem ismeretes. Neve először az agadei dinasztiának a felirataiban tűnt fel. Az akkádok szinte egy időben telepedtek le a Tigris és az Eufrátesz folyók közti síkságra. Az akkád birodalom a Kr.e. harmadik évezredben virágzott. Valamikor Kr.e. 2200 táján aszály kezdett pusztítani, hatalmas földterületek száradtak ki, az emberek elvándoroltak a virágzó városközpontokból. A központosított birodalom vezetése széthullott, az egykoron erős birodalom meggyengült egy sor balszerencsés esemény. Narám-Szín [8] az Akkád Birodalom negyedik uralkodója volt. Az alacsony vagy rövid kronológia szerint kb. i. e. 2190-i. e. 2154, a középső kronológia szerint kb. i. e. 2254-i. e. 2218 között uralkodott. Apjától, Manistusutól nagy birodalmat örökölt, ő folytatta a harcokat a birodalom fenntartásáért és további kiterjesztéséért

Source: OSZK geotezaurusz: Type: location: Pref. label: Akkád Birodalom: Editorial note Az Óbabiloni Birodalom a Hammurapi uralkodásától Szamszu-ditána uralkodásáig tartó időszak, mindössze 238 év hosszúságú, de jelentős periódusa az ókornak. Pontosan nem lehet meghatározni Hammurapí trónra lépésének dátumát, kb. az i.e. XVIII. században, 100 évvel Bábilí város alapítása utánra tehető.. Mezopotámiának ez a része az i.e. III. évezred második. Akkád birodalom Mezopotámia D-i részén, ahol a későbbi Babilónia központi területe volt, a Kr. Az itt leírt hasonló magyar és szemita akkád szavak magyar olvasatával nem a magyar nyelv szemita voltát szeretném bizonyítani, a két nyelv. Mezopotámiában két nép lakott: délen a sumerek, északon az akkádok

Dudu uralma megfelel az Akkád Birodalom gyengülésének és a gutiakkal szembeni növekvő gondoknak. Századi illusztráció. Századi illusztráció. Dudu ( sumer Töltse le a Ékírásos Akkád Birodalom írásban barna agyag található nyári terep ásatások jogdíjmentes, stock fotót 198370104 a Depositphotos millió-egy prémium, nagy felbontású, stock fotóból, vektoros képből és illusztrációból álló gyűjteményéből Gilgames király, s az Óegyiptomi Birodalom (Egyiptomi Óbirodalom) hanyatlása után feljebb az Eufráteszen, Kis (Kiš) városa közelében született a sémi Šarrukín király, kinek anyja titokban szülte őt, a folyón szurokkal lezárt kosárba rakta. Birodalma, az Akkád Birodalom, mint többnemzetiségű központosított.

A sumér és akkád kor hadseregei és hadviselése Az egy kultúrkört alkotó Mezopotámia uralmáért folyó történet alapvetően Babilónia és Asszíria története (Dávid, 1926). Ez közel 100 város, 6‭7 birodalom, mintegy tíz nép és ötezer év históriája. Mindez egy 1000-1200 kilométer hosszú és 150-200 kilométer széles Akkád Birodalom. M: Kr. e. 2350-2230 között Mezopotámiában; HV Akkád; F ókori állam; P Akkád város; R Óbabiloni Birodalom; X Kaldea. Akkád tartomány. M: A Babiloni Birodalom északnyugati tartománya; HV Akkád; T Babiloni Birodalom. Akkád város. M: Az akkád birodalom fővárosa volt. Nevét a népről kapta, a birodalmat pedig. Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylista. A sumérok eredete sajnos ismeretlen, vélhetően India felől érkeztek. Az akkádok átvették a sumer ékírást, akkád nyelvre fordították a

Az akkád birodalom néhány évszázad után egy keletről behúzódó barbár nép, a gutik nyomása alatt hullott szét. A pusztító guti uralmat rövid ideig tartó sumer felvirágzás követte. Az új-sumer korban Dél-Mezopotámia Ur város fennhatósága alatt egyesült. Az Ur-i dinasztiát az uralma ellen felkelt városok szövetsége. évezred végére szárazabbá váló éghajlat éhínségeket okoz, birodalom a társadalmi feszültségektől szétesik, nomád támadások érik, (a terület központja végleg áttevődik Babilon környékére) sumér nyelv holt, templomi nyelvvé válik és a sumérok végleg beolvadnak az akkád népcsoportba Óbabiloni birodalom Kr. e. A legkorábbi kiadás az Akkád birodalom időszakára esik, i.e. II. évezred végére tehető. Az Óbabiloni korban (i.e. 2015 - i.e. 1250) dolgozták át terjedelmes eposszá. A legkorábbi akkád nyelvű óbabiloni változat hét töredékből áll, újasszír válozata (ez a legismertebb) 12 táblás, de a Hettita és Hurrita Birodalomban. Akkád birodalom [] Sarrukin = az első olyan eset, melynek során a különböző mezopotámiai városokat egyetlen dinasztia egyesíti. Akkádok: sémita nép, belső elnevezése ismeretlen, nevét Agade városáról kapta, melyet Sarrukín alapított és mely a fővárosuk volt. Vagy északról jöttek, vagy mindig is itt voltak

Narám-Szín (akkád []na-ra-am-d suen, Narām-Sîn) az Akkád Birodalom negyedik uralkodója volt. Az alacsony vagy rövid kronológia szerint kb. i. e. 2190-i. e. 2154, a középső kronológia szerint kb. i. e. 2254-i. e. 2218 között uralkodott. Apjától, Manistusutól nagy birodalmat örökölt, ő folytatta a harcokat a birodalom fenntartásáért és további kiterjesztéséért - kelet-sémi nyelv: akkád (az asszír és a babiloni birodalom nyelve, az amarnai levelek nyelve) - dél-sémi nyelvek: arab és etióp - észak-sémi nyelvek: amorita (= emoreus) és arám (= szíriai; az elifantinei kéziratok nyelve Az éghajlatváltozás okozta eseménynek komoly következményei voltak, megváltoztatva az élelmiszer -erőforrásokat és egyéb infrastruktúrákat, amelyek valószínűleg az Akkád Birodalom bukásához vezettek, érintve Egyiptom Régi Királyságát, valamint a Földközi -tenger és a Közel -Kelet más civilizációit, amelyek. Lugalzageszi sumer király volt, akit a sémi Sarrukin, az akkád birodalom megalapítója (i.e.2350) legyőzött. Neve olvasható Lugalzaggisi néven is, egy neki tulajdonított váza feliratán magát a KUSOK FIÁ-nak nevezi helyes olvasattal! Az igazságot csak az ékírásokból lehet kiolvasni, a latin betűs angolból fordított.

akkád - Pöli Rejtvényfejtői Segédlet

Az akkád nyelvű népcsoport eredetileg főleg Észak-Mezopotámiában élt. Úgy gondoljuk, hogy az első birodalom, az első valódi birodalom, talán a világ legelső birodalma Akkádiában jött létre, és ezt nevezzük Akkád Birodalomnak Tartalom 6-7 Bevezető 8-11 Az Akkád Birodalom I. e. kb. 2490 - kb. 2200 12-19 Az Asszír Birodalom I.e. kb. 2000-612 20-31 A Perzsa Birodalom i.e. 559-33

a birodalom meggyengült, melynek következtében a korábban önállósághoz szokott területek ismét visszaszerezték függetlenségüket. Egy rövid átmeneti kor után a politikai centrum Ur városába helyeződött át, ahol a helyi uralkodók által megszervezett, sok tekintetben az Akkád Birodalom Sikeres hadjáratai révén jött létre az Óbabiloni Birodalom. Samas a sumér napisten, Utu akkád megfelelője. Babilóniában és Asszíriában az igazság isteneként is tisztelték. Ő volt az istenek bírája, az emberiség tanítója, a jövő ismerője. Alakja a Gilgames-eposzban is feltűnik

Az ókori kelet nagy birodalmainak története

Az ilyen általános jellegű felkelések minden egyes akkád király halálakor rendszeresen megismétlődtek.Az akkád birodalom végét okozó gall támadás is a szumér városállamok tömeges felkelésével időbelileg koordináltan következett be A Kr. e. 14. században Assur városának I. Assur-uballit (Kr. e. 1363-1328) vezetésével - neve, mint az akkád nevek szinte mindig, beszélő név, jelentése: 'Assur életre kelt' - sikerült lerázni a korábban fennhatóságot gyakorló Mitanni Birodalom főségét Az akkád birodalom szervezete. A III. Úr-i dinasztia állama, a Codex-Úr-Nammu. Az Íszin-Larsza korszak. Lipit-Istar törvénykönyve. Az asszír városállam politikai intézményei és kereskedelmi struktúrája. Az Óbabiloni birodalom, Hammurapi törvénykönyve. A hettita Óbirodalom. Telipinu törvénye Ilyen volt: a sumer város. . A sumer társadalom alapvetően városi jellegű volt, azzal együtt, hogy inkább mezőgazdasági alapokon nyugodott, mint iparin. Virágkora csúcsán, i.e. 3.500 - 3.000 körül, a sumer társadalom, városállamok laza halmaza volt, ahol minden város önálló életet élt, saját vezetőkkel, saját.

Asszíria – Wikipédia

akkád birodalom - repülő szőnyeg - the flying carpet

Címke Akkád Birodalom Tweet. Bronzkori várost fedeztek fel Irak északi részén. 2016. november 8. kedd - 11:40 Jelentős bronzkori várost fedeztek fel régészek Irak északi részén, egy az Iszlám Állam által elfoglalt területektől nem messze fekvő ásatáson.. Az Oszmán birodalom kialakulása és főbb jellemzői február 21, 2021 február 21, 2021 Szeldzsukok: A Bagdad központú Abbaszida Kalifátus a XI. század elejére teljesen szétesett, több kisebb központ alakult ki

Márciusban is volt már szilveszter

Akkád Birodalom - bibliai helyszínek Info

Akkád birodalom Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylistaszerint Sarukkín alapított. Pontos helye nem ismeretes. Neve először az agadei dinasztiának a felirataiban tűnt fel A szó eredetének megértéséhez az Orion csillagképből kell kiindulunk. Nevét a görögöktől kapta, ami valószínűleg az akkád Uru-anna (mennyei fény) elnevezésből származik. Orion Poszeidon fia, az óriás termetű vadász, mellette láthatók a kutyái: a Nagy Kutya és a Kis Kutya

Akkád Birodalom National Geographi

Az Óbabiloni Birodalom Hammurapi hódításainak köszönhetően jött létre a Kr. e. 18. században. Folyamatos terjeszkedéssel és ügyes politikával sikerült egyesítenie uralma alatt szinte egész Mezopotámiát. A rövid életű, ám hatalmas és rendezett birodalom a különböző népek (pl. hettiták, kassziták) betörései következtében a Kr. e. 16. században megbukott Languages. Čeština; Deutsch; Español; Français; Italiano; Nederlands; Polsk Perzsa Birodalom Méd Birodalom . Perzsa Birodalom . Perzsa Birodalom . fennhatósága Buddha, Konfuciusz és Lao-ce Kr.e. V. Perzsa Birodalom . II. Kürosz(Kr.e. 559-529) I. Dare- iosz (Kr.e. 521-486) I Xerxész (Kr.e.486-465) Perzsa Birodalom . fennhatósága . Nagy Sándor Perzsiában megjelenik a pergamen . A hindu eposz, a Ramajana lejegyzés Az Akkád Birodalom révén a városállamok korábban tapasztalt fragmentációja megszűnt, és a rivalizáló városállamok helyett egy egységes, központi állam alakult ki. Ez az ókori Kelet egyik legnagyobb uralkodójának tekintett I. Sharrukīn hosszú (56 évig tartó) uralmának eredménye Lapajka #3 2021.04.26. 20:00 Az urbanizáció kezdetével, ahogy tudható a kutatásokból, voltak szárazföldi népek és vízi népek illetve vegyes birodalmak (pl Akkád, Perzsa, vagy arabok), de még birodalom is volt teljesen szárazföldi, pl Inka, Hun, Mongol, Bolgár vagy Örmény birodalmak. Bár nyilván a hódítások és vonulások során hébe-hóba a tengert elérték, de nem.

Akkád Birodalom - Akkadian Empire - xcv

Akkád Birodalom. · szótagírás: stilizált jelek: a jelentés független a rajztól Kr.e.1700. Óbabiloni Birodalom (pl. só - sovány; kar - karvaly ; den nyugati országban megszaporodtak a gondok. Kéregetők, tolvajok, betörők, gyilkosok lepték el az addig aránylag rendezett körülmények között élő államokat. Ahol a. Akkád Birodalom. Az Akkád Birodalom i. e. 2000 körül Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylista szerint Sarrukín alapított. Új!!: I Asszíria ókori történelmi régió Észak-Mezopotámiában, a Tigris és az Eufrátesz felső szakasza között. Asszíria Assur városáról (rajta keresztül pedig Assur istenről) kapta nevét, mely az itt kialakuló asszír államok egyik legfontosabb városa, és hosszú ideig fővárosa volt. Az i. e. 3. évezred közepétől ismert, és i. e. 612 A nyugat-európai és sémi tudósoknak nem érdeke az igazság kiderítése. Lugalzageszi sumer király volt, akit a sémi Sarrukin, az akkád birodalom megalapítója (i.e.2350) legyőzött. Neve olvasható Lugalzaggisi néven is, egy neki tulajdonított váza feliratán magát a KUSOK FIÁ-nak nevezi helyes olvasattal

Mezopotámiai teremtéstörténet - Ókori Idővonal

Az Ébabbar nevű templomok egyike a szippari sumer Utu-templom, illetve az I. babiloni dinasztia korától az Utuval azonos akkád Samas temploma. A név elemei: e₂, babbar, vagyis a Fehér templom. A babbar írásjel egyben Utu isten nevét is jelenti, így a név értelmezése akár egyszerűen Utu-templom is lehet Ezzel ért véget az Óperzsa Birodalom történelme. Az Óperzsa Birodalom kiterjedése különböző uralkodók idején. A perzsák a hódításaik során a leigázott népek kultúráját ötvözték saját és a környező társadalmak kultúrájával. Birodalmuk diplomáciai nyelve az akkád, az óperzsa és az elámi nyelv mellett az. - Szárgon, az akkád birodalom egyik királya: Nagy - Szunda, ázsiai szigetek,szigetcsoportok: Nagy - - Viktória, ausztráliai sivatag: Nagy - Vízválasztó, ausztráliai hegység: Nagy - I. Lajos, Anjou házi magyar uralkodó-1342-82 között: Nagy - Sándor, az Argaedák uralkodóház leghíresebb uralkodój