Home

Nagy méretarányú térkép

Magyarország harmadik katonai felmérése – Wikipédia

A nagy méretarányú térképek felső határát kb.az 1:10 000-es méretarány képezi. Ezeket elsősorban szakemberek használják munkájukban: a földtulajdon meghatározása, útépítés, stb. Közepes méretarányú térképnek tekinthetjük azt, amelyiknek méretaránya az 1:10 000 és 1:200 000 között van Nagy méretarányú térképek Turista szempontból találkozhatsz nagy méretarányú térképekkel, ha például tájfutótérképet használsz (ezek lehetnek 1:5.000, 1:10.000 térképek). Az 1:15.000-es turistatérképek jellemzően egy-egy várost és azok környezetében lévő turistautakat ábrázolnak (pl. Miskolc és környéke vagy.

Méretarány szerint osztályozzuk a térképeket

  1. A nagy méretarányú térképek felső határát kb. az 1:10 000-es méretarány képezi. Ezeket elsősorban szakemberek használják munkájukban: a földtulajdon meghatározása, útépítés stb. Közepes méretarányú térképnek tekinthetjük azt, amelynek méretaránya az 1:10 000 és 1:200 000 között van
  2. a térkép méretaránya 1:25000, akkor pl. 1 térképi centiméter 25000 valóságos centiméternek, vagyis 250 méternek felel meg. A méretarány valójában egy hányados (az 1:25000 esetén az 1 a számláló és a 25000 a nevező), így a nagy méretarányú térképek esetén a nevező kiseb
  3. A térkép fajtái. A térképeket leggyakrabban méretarányuk és tartalmuk szerint csoportosíthatjuk. Méretarány szerint nagy méretarányú vagy részletes, közepes és kis méretarányú vagy áttekintő térképet különböztetünk meg
  4. A térképek csoportosítása Méretarány Megnevezés Jellemz őfelhasználás 1:50 - 1:500 Igen nagy méretarányú térkép Helyszínrajz 1:500-1:5 000 Nagy méretarányú térkép Földmérési alaptérkép 1:10 000 - 1:200 000 Közepes méretarányú térkép Topográfiai térkép 1 : 100 000 - Kis méretarányú térkép Földrajzi térkép
  5. t általában
  6. A nagy méretarányú térképek infor-mációtartamának értelmezése szá-mos kompetenciát igényel, például a térképi jelek értelmezését, dom-borzati elemek felismerését, irányok értelmezését, a koordináta, a távol-ság és a méretarány olvasását (Muir 1985; Clarke 2003). Ezek a kompeten

Térképi méretarány: túrázóként ezt érdemes tudnod róla

Milyen térképek vannak? — :: ELTE - TEGETA :: Kartográfiai

nagy méretarányú térkép - Lásd még: térkép - termék, szolgáltatás, gyártás, szolgáltató, gyártó, kölcsönző, bérlet, kölcsönzés, bérlés. A fotógeológiai térképek olyan kis méretarányú (1:100000-től) észlelési térképek, amelyek feltáratlan, nagy kiterjedésű területekről (pl. sivatagok, szilárd felszínű földönkívüli égitestek) készültek légi-, vagy űrfotók kiértékelésével és terepi ellenőrzésével. A földtani térkép készítés olyan nagy méretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza a közigazgatási határokat, a földrészleteket, azok határvonalait, helyrajzi számait és egyéb azonosítóit, m d velési ágait, a md velés alól kivett területeket, a földrészleteken lévJ épületeket és a névrajzot

A nagy méretarányú térképek számunkra legfontosabb fajtája a földmérési alaptérkép, mai hivatalos szóhasznált szerint az ingatlan-nyilvántartási térkép. Az egységes ingatlan-nyilvántartás: földmérési alaptérkép és tulajdoni lap. Fekvés: külterület és belterület. Földrészlet, helyrajzi számozás A topográfiai térkép síkrajzot és domborzatot is tartalmazó, általában nevekkel, magyaráza-tokkal is ellátott, elsősorban tájékozódást szolgáló nagy és közepes méretarányú (1:5000 - 1:1000000) térkép. Ábrázolja a földfelszín domborzati viszonyait (domborzat), valamint víz méretarányú Gauss-Krüger térképlapot használom fel. 4 2. Földtani térképek fotógeológiai térkép, amely feltáratlan, nagy kiterjedési területekről készül, légi- vagy űrfotó kiértékelésével és terepi ellenőrzéssel, méretarány 1:100 000-től

Kati által használt térkép ilyen méretarányú volt: a) nagy b) közepes c) kis 1 pont c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!.. 1. A kis méretarányú térképek kevésbé torzítanak, mint a nagy méretarányúak A Dunától Karancsig, illetve a Börzsönytől a Mátráig terjedő terület részletes térképe, melyet nagy méretarányú melléktérképek tesznek teljessé. Méretarány: 1:25 000 · Naszály 1:30.000 · Nyírjes 1:25.000 · Alsópetény-Romhány 1:25.000 · Bér és Buják környéke 1:25.000 · Ipolytarnóci tanösvények 1:10.00 nagy méretarányú térképeket vizs-gálnak. Vakabajasi (2013) bemutatta, hogy eltérő készségekre van szükség a kis és a nagy méretarányú térképek-nél: míg az utóbbi esetben a kognitív tájékozódási és térképolvasási képes-ség befolyásolja a térkép értelmezését, addig az előbbinél a földrajzi ismerete Így a katonai vezetés nagy méretarányú térkép nélkül maradt. Ezt a tényt súlyosbította, hogy az I. katonai felmérés nem a kívánt pontosságot eredményezte, valamint az, hogy a kisebb méretarányú, kéziratos térképek nyom-tatásban nem jelentek meg. Ezért a katonai vezeté Nagy méretarányú térkép: kis területet részletesen ábrázoló térkép, amelynek méretaránya 1:200 000-nél nagyobb; elsősorban a földfelszín részleteivel foglalkozók (pl. katonák, földnyilvántartó hivatalok, építőmérnökök, kutatók) számára fontos

Nagy méretarányú (1:500 - 1:10.000) /részletes, tereptárgyakat alaprajzszer űen ábrázoló térképek/ Közepes méretarányú (1: 10.000 - 1: 200.000 A digitalizálás sebességére vonatkozóan - ha Közép-Európáról készült szelvényeket veszünk alapul - a kataszteri térkép (1:5000) 40 óra időigényű. Űrfelvételeket a csak néhány méteres képfelbontási lehetőség miatt nagy méretarányú térképezéshez ma még nem használnak térképek majdnem mindig valamely kutatás eredményét hivatottak demonstrálni, így nem szakíthatok el az itt folyó kutatómunkától. A térképek nagy része nem is tulajdonképpeni térkép, csak amely esetleg térképvázlat, az irott szöveg melléklete-ként, mint ábra jelenik meg könyvekben, vagy szakcikkekben

közt, a nagy méretarányú térképek . értelmezéséhez szükséges készség ek . esetében. Jelen vizsgála t során a dom-borzatrajz értelmezését elemeztük HÍREK ETS2 Nagy map, nagy élvezet - Nagy méretarányú ETS2 térképek. Thread starter DJ JB; Start date 2019 Február 3; Melyik mapmod tetszik a legjobban a felsoroltak közül? Grand Utopia Votes: 4 36.4% Heilbronn Votes: 0 0.0% Romania Map Votes: 6 54.5%. nagy méretarányú térkép jelentése angolul a DictZone magyar-angol szótárban. Példamondatok, kiejtés és fordítási gyakoriság egy helyen. Nézd meg

A térkép Természetföldrajz Sulinet Tudásbázi

Az ábrázolt terület nagysága, alakja, a térképezés célja határozza meg a térkép méretarányát. A földhivatalok, települések, tájfutók nagy méretarányú tér-képet használnak, mert ezek kisebb területet nagy részletességgel ábrázolnak. A turistatérképek, megyetérképek, katonai térképek közepes méretarányúak Méretarányuk szerint Egy térkép lehet: - nagy méretarányú (nagyon részletes, 1:10 000-ig ). - közepes méretarányú (kevésbé részletes, 1:200 000-ig). kis méretarányú (kis részletességű, 1: 200 000-től bármekkora mértékig). Egyszerű következtetni, hogy minél kisebb az arányszám (így is hívják a méretarányt) jobb. gés a térkép méretarányától függően szintén változhat (Wakabayashi 2013, Wakabayashi és Matsui 2013). Míg a kis méretarányú térképek olvasásához a földrajzi ismeretek kellenek, a nagy méretarányú térképek értelmezéséhez a térbeli tájékozódási képességek és vizualizációs készségek szükségesek

Hagyományos és digitális térképe

megfelel5 szintvonalköz kiválasztása. A nagy méretarányú térképeknél, pl. turistatérkép, to-pográfiai térkép, általában egyenközCen vá-lasztjuk ki a magasságokat pl. 20 méteres szintvonalközt. A kis méretarányú térképek esetén már figyelembe kell venni a felszín magasság-gyakoriságának eloszlását. A ha A térképek készítése. Ha nagy területeket, országokat akarnak ábrázolni, területtartó (kis méretarányú) térkép a célszerű, ilyenkor szög- és hossztorzulások léphetnek fel. Amennyiben a felszín egy kisebb részének ábrázolása a cél (pl. egy falué), akkor a szögtartó (nagy méretarányú) térkép a célszerű, ilyenkor hossz- és területtorzulások léphetnek fel A nagy méretarányú térképeknél, pl. turistatérkép, topográfiai térkép, általában egyenközűen választjuk ki a magasságokat pl. 20 méteres szintvonalközt. A kis méretarányú térképek esetén már figyelembe kell venni a felszín magasság-gyakoriságának eloszlását. A hagyományoknak megfelelően gyakran kerek.

Kataszteri térképek és iratok (1850-1916) - aktakalan

A térképek felismerése 1. térkép: nagy méretarányú / helyrajzi térkép 1 ponT 2. térkép: közepes méretarányú / turistatérkép 1 ponT méretarány szerint nagy méretarányú (1 : 500 - 1 : 10 000) térkép, alaprajzszerű ábrázo-lás, részletes felmérés jellemzi 2 pon GiziMap: Vörös-tenger térképe. Az Afrika és Ázsia között elhelyezkedő Vörös-tenger partvonalán nyolc ország osztozik. Turisztikai szempontból hazánkban főleg Egyiptom és Jordánia ismert ezek közül. A Vörös-tenger part menti országaiba érkezve valóban megtapasztalható, hogy itt olvad össze kelet és nyugat, évezredek.

Ennek útmutatásai, valamint a további szakági szabályozások, szabályzatok alapján készítették el az állami földmérési alaptérképet, amely az egységes országos térképrendszerben (EOTR) készült olyan nagy méretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza a közigazgatási határokat, a földrészleteket. A térképek az emberek és a föld közötti kapcsolat információit rögzítik. Különösen igaz ez a birtoktérképekre, köztük az úrbéri és kataszteri térképekre. 2019-ben indult Hetedíziglen programunkhoz is csatlakozva ezúttal arra mutatunk egy példát, hogyan használhatók a kataszteri iratok és térképek a családtörténet-kutatásban nagy méretarányú térkép meaning in English » DictZone Hungarian-English dictionary Ennek útmutatásai, valamint a további szakági szabályozások, szabályzatok alapján készítették el az állami földmérési alaptérképet, amely az egységes országos térképrendszerben készült olyan nagy méretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza a közigazgatási határokat, a földrészleteket, azok.

A domborzatrajz értelmezésének vizsgálata nagy méretarányú

* Tervezési és nagy méretarányú térképek készítése. az 1:50 000 méretarányú topográfiai térkép adatsűrűségének megfelelő térinformatikai adatgyűjtési munkák ellenőrzési rendszerének kidolgozására és az ellenőrzési feladatok végrehajtására kiírt pályázaton. 2006 óta több mint százezer km2 területen. Egy-egy térkép maximum 1000 km 2 területet ábrázolhatott (ezért osztották a Bakony, Bükk, Zempléni-hegység területét két, különböző méretarányú részre). Az egymás melletti, esetleg átfedő sávval csatlakozó térképeknek különböző méretarányúnak kellett lenniük

nál. Vannak nagy (1:10000-nél nagyobb), kö-zepes (1:10000-1:200000) és kis (1:200000-nél kisebb) méretarányú térképek*. Keress mindegyikre példát az atlaszodban! Mely méretarányú térképekre mondhatjuk, hogy részletesek, s melyekre, hogy áttekintõ térképek? A TÉRKÉP JELRENDSZERE Atérképen jelrendszere révén rengeteg. A földméréshez a nagy méretarányú, a kataszteri és a műszaki jellegű térképezés tartozott. A katonai térképezést Az 1960-as évek elejétől változott a katonai doktrína; az 1:50 000 méretarányú topográfiai térkép lett az ún. katonai alaptérkép, de a magyar katonai térképezés alaptérképe még jó ideig az 1:25.

A zsebatlasz domborzati térképein a világon első ízben látható a marsi völgyhálózatok, gleccserek, dűneterületek és további tucatnyi földrajzi alakzat elhelyezkedése. A 60 térképoldalon a korábbi és jövőbeli leszállóhelyek is megtalálhatók. A részletes, 1:10 milliós méretarányú térképek mellett külön oldalak mutatják be a Mars éghajlati és időjárási. 3. térkép. Lazió (Laziusz) 1556-ban készült nagy méretarányú térképén 119 vízrajzi és 2605 helynevet találunk. A térkép méretaránya 1:1 500 000. A térkép Lázár deák térképe néven megismert térkép alapján készült gazdagabb tartalommal és a Dunának majdnem helyes folyásirányával

Ezzel egyidőben felmerült a térképek helyesbítésének a szükségessége is, az utánnyomás előtt néhány szelvényen javították a leglényegesebb változásokat, ami főleg az új határok ábrázolását jelentette. 1948-ban kiadták a jelenlegi ország területére eső 1:200 000 méretarányú szelvényeket, az utolsó (1940. kis térkép (nagy térkép sarkában) - Magyar → English nagy méretarányú térkép - Magyar → English sarkában van - Magyar → English sarkában vannak - Magyar → English sarkában van vki - Magyar → English sarkában van vminek - Magyar → English tolvaj sarkában van - Magyar → English sarkában van vkinek - Magyar → Englis A 1:25 000 méretarányú térkép a magyar Térképészeti Intézet munkája, míg az 1:2880 méretarányú 180 szelvényt szintén a bécsi térképészeti intézetben nyomtatták. A részletes határleírást három nyelven (francia, magyar, német) külön füzetekben adták közre térképek, melyek 1:10 000-nél kisebb méretarányban készültek, már alkalmasak a birtok­ szerkezet vizsgálatára is, így nem csupán gazdaságtörténeti, hanem komoly társadalomtörténeti forrásértékkel is bírnak. Az ilyen nagy méretarányú térképek olykor még a családtörténe A térkép keretvonaláig kifutó kilométerhálózati vonalak számozást kapnak, melyből kiderül, hogy 1, 2 vagy 4 km-es stb. távolságot jelölnek a szomszédos vonalak. Ha lemérjük az oldalhosszúságot, abból egyszerűen kiszámíthatjuk a méretarányt. Tegyük fel, hogy 1 kilométeres távolságot jelölnek a kilométerhálózati.

Térkép - Wikipédi

A nagy méretarányú térképek kisebb területet nagy részletességgel ábrázolnak. 7. A szintvonalas térképen egy hegynek az a lejtője meredekebb, ahol ritkábba A részletes méretarányú térképek méretaránya 1:500-tól 1:10000-ig, a közepes méretarányúaké 1:10000-től 1:200000-ig terjed, a kis méretarányúaké 1:200000-nél kisebb. A nagy méretarányú térképek kis területet nagy részletességgel (házzal, patakkal, fával stb.) ábrázolnak; ezek A térkép méretarányát kifejező törtszám = arányszám. méretarány = térkép hossz : terepi hossz. II. Térképek csoportosítása. 1. Méretarány alapján: nagy méretarányú térképek. közepes méretarányú térképek. kis méretarányú térképek. 2. Tartalom alapján: földrajzi térképek. tematikus térképek. Felismerték a nagy méretarányú topográfiai térképek értékét a különböző. Nagy magyarország térkép történelmi nagy magyarország térkép 1805 német nyelvű aranyló: Pozsony | meglehetősen érdekes fotóra lehettek figyelmesek a dennik n olvasói, egy cikkben amely peter

hogyan csoportosÍthatjuk a tÉrkÉpeket, avagy mely fÁn terem a tÖmegtÉrkÉp? 2006. december 12. hidas gábo Az 1:1 milliós méretarányú térkép időszerű megjelenése miatt jól fogyott az üzletekben, de szinte azonnal kiváltotta a szakmai körök súlyos kritikáját. Sőt még azt a vádat is kihívta, hogy - bár jószándékúan - a magyarság bemutatására kifejezetten káros térképi ábrázolást alkalmazott A nagy méretarányú térképek kisebb területet ábrázolnak nagy részletességgel. 5 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2015. október 13 Enea Lanfranconi nagy értékű ajándéka (kb. 2200 mű, 1895). A 20. század elején a könyvtár akkori vezetői felismerték a nagy méretarányú topográfiai térképek értékét a különböző történeti kutatásokban és lépéseket tettek az ilyen jellegű magyar térképanyag beszerzésére. E lépése

Térképi ismeretek, tájékozódás - ELT

Térképek fejlődése - Ha majd a szellem napvilága. Térképek fejlődése. rufus február 20, 2011 február 20, 2011 Általános, Történelem. Bejegyzés navigáció. Előző. Következő. Bevezetés. A kartográfia, avagy térképészet - ahogy a szó görög (chartis = hártya, kártya és graphein = írás, rajzolás) eredete is. A tudósok kimberlit kőzeteket vizsgáltak, amelyek a gyémántbányászat alapjait képezik. Több millió év alatt formálódta Nagy méretarányú, részletes térkép 1: 500 - 100 000. az ősmasszívumok is ide tartoznak.) 2. Völgy: A lejtő irányát követő hosszanti mélyedés, melyet egymással szembeforduló lejtők határolnak

Budapest Extra térkép. Cartographia Kft., 2015. Budapest 1:30 000-es méretarányú, kemény borítós térképünk a város teljes területét ábrázolja. Tartalmazza az egyirányú utcákat és a házszámokat, valamint a legfrissebb tömegközlekedési hálózatot, menetrendi változásokat. A legsűrűbb belvárosi részt külön. H III d Hadtörténelmi térképek 1701-1740 között - 200 mű, ebből 64 kéziratos. Nagy részük a németországi, franciaországi, olaszországi és török háborúkkal kapcsolatos ütközeteket, csatákat ábrázolja, mint pl. Esztergom térképe 1706-ből /H III d 872/. Belgrád 1717. évi ostromáról számos térképet őrzünk Igaz, ehhez nagy méretarányú lepedőkre van szükség, amiket finoman szólva is macerás tárolni egy kis vagy közepes méretű vitorláson, pláne óceáni átkelésnél. A fedélzeti rendszerek megbízhatóságának növekedése és az, hogy sokszor a legénység több tagjának is ott van a térkép a telefonján vagy tabletjén.

A TEMATIKUS TÉRKÉP •Jóval kevesebb, viszont hasonló elemeket mutatnak be, mint az általános térképeknél. •Lehetnek éghajlati, közlekedési, politikai, turisztikai térképek. •A térképeket feloszthatjuk méretarányuk szerint. Feloszthatók: nagy, közepes és kis méretarányú térképekre. - Nagy: Max 1:200.00 nagy méretarányú: kis területről, például egy utcáról készült részletes térkép kis méretarányú: nagy területről, országról, földrészről készült, erősen kicsinyített térkép

1. Térképek készítése • Ha nagy területeket, országokat akarnak ábrázolni, területtartó (kis méretarányú) térkép a célszerű, ilyenkor szög- és hossztorzulások léphetnek fel. Amennyiben a felszín egy kisebb részének ábrázolása a cél (pl. egy falué), akkor a szögtartó (nagy méretarányú) térkép a célszerű A térképek csoportosítása: Méretarány Megnevezés Jellemz ő felhasználás 1 : 50 - 1 : 500 Igen nagy méretarányú térkép Helyszínrajz 1 : 500 - 1 : 5 000 Nagy méretarányú térkép Földmérési alaptérkép 1 : 10 000 - 1 : 100 000 Közepes méretarányú térkép Topográfiai térkép

1. a nagy méretarányú térképek a kontinensek átfogó bemutatására alkalmasak. hamis, a nagy méretarányú kis területek részletes bemutatására alkalmas. 2. a kis méretarányú térkép torzítása nagyobb, mint a nagy méretarányúé igaz, mert sokkal nagyobb területét vetíti a gömb alakú testnek Nem ugyanaz a cél és az elérni kívánt eredmény nagy területeket átfogó (kis méretarányú, áttekintő) térkép és egy kis területet, részletesen ábrázoló (nagy méretarányú, részletes) térkép esetében sem. Eleve a térképkészítés célja is különböző lehet, hiszen mint domborzatminősítő térkép.

Magyar térképtörténeti kincset találtak | PestBuda

Térképek - Országos Széchényi Könyvtá

Kis méretarányú térképek: 1:200.000 + (atlaszokban, falitérképek, kontinensek térképei, az egész Földet ábrázoló térképek ) 2. Tartalmuk szerint: Topográfiai térképek: részletes terepi felméréssel általában nagy, vagy közepes méretarányú térképek; Földrajzi térképek: kontinensek domborzata, vízrajza, országo Ha a Térkép a térszint magasság (domborzati) viszonyait is feltünteti, akkor domborzati (topográfiai) Térkép. Az 1/10 000-nél nagyobb méretarányú térképet tervnek vagy részletes Térkép-nek vagy nagy mértékarányú Térkép-nek nevezzük. Az 1/10 000 és 1/200 000 közöttiek az átnézeti vagy kis méretarányú Térkép-ek A nagy méretarányú térkép kisebb területet (pl. városrészt, várost vagy kisebb tájegységet ábrázoló térkép) nagy részletességgel ábrázol. A méretaránya általában 1:1000-1. The Térkép Méretarány Image collection. Egy építőmérnök tervezési és szakértői feladatai ellátásához gyakran. A nagy méretarányú térképek számunkra legfontosabb fajtája a földmérési alaptérkép. A tudománnyá válás kezdeti időszakában elsődleges feladat volt a térkép és a tudomány Az 1 : 750 000 méretarányú általános földrajzi térkép nagy részletességgel mutatja be a közép-ázsiai országot. A térkép elsősorban a Kirgizisztán iránt érdeklődő turisták és üzletemberek számára készült, de oktatási célokra is kiválóan alkalmas

nagy méretarányú térkép - Delegáció - a hozzáadott érték

Enea Lanfranconi nagy értékű ajándéka (kb. 2200 mű, 1895). A 20. század elején a könyvtár akkori vezetői felismerték a nagy méretarányú topográfiai térképek értékét a különböző történeti kutatásokban és lépéseket tettek az ilyen jellegű magyar térképanyag beszerzésére. E lépése 1: 50 000 méretarányú térképek gyártását. A fotogrammetriai módszer tette lehetővé, hogy nagy terletekről viszonylag gyorsan siker lt az új térképeket előállítani. A térképek ötszínes nyomásban készltek, kilométer-hálózatta A nagy méretarányú térképek alapfelülete a forgási ellipszoid, míg a közepes és kis méretaránynál a gömböt vesszük alapul. A vetítést egy vetítési egyenlettel lehet elvégezni. Az x = f1 (φ,λ) ill. y= f2 (φ,λ) függvények meghatározzák a vetület formáját, sajátosságait, torzítását

Mi az a szintvonal? | Túrára kattanva

Video: Földtani térkép - Wikipédi

Szuromi Balázs: Tájfutótérképek készítésemagas-tatra

A térképek sokféleképpen csoportosíthatók. Egyik szempont lehet a térkép méretaránya. A térképek csoportosítása előtt azonban pontosítsuk a középiskolában tanult méretarány fogalmát! A geodéziában egy térkép méretaránya valamely térképi távolság és annak vetületi, tehát nem a terepi megfelelője közötti arány A nagy méretarányú térképek felső határát kb.az 1:10 000-es méretarány képezi. A Vörös térkép · A Vörös térkép. 2020. február 21. 101 évvel ezelőtt, 1919. február 21-én jelent meg először nyomtatásban Teleki Pál Vörös térképe, amihez nagy reményeket fűztek a béketárgyaláson hazánkat képviselő. A nagy síkgömbök és földgömbök mára széles körben elterjedtek, miközben elkészült az első modern koncepciós atlasz (1570) kiadása. Továbbá számos műszaki újítást alkalmaztak a földi térkép felméréshez és a mérésekhez ez egy nagyon gazdag földi térkép készítéséhez vezetne A Barátom, a Tisza-tó nevet viselő térkép elkészítése során az alkotók külön hangsúlyt fektettek arra, hogy egyaránt használható legyen horgászoknak, vízen közlekedőknek, túrázóknak és kerékpárosoknak. A 1:26500-as méretarányú, 50×125 centiméteres térképen. A Barátom, a Tisza-tó nevet viselő, 1:26500-as méretarányú, 50×125 centiméteres térképen feltüntették a tározó különböző területeinek régi, ma már sokak által nem ismert nevének a feltüntetése - pl. Szartos, Három-ág, Ispán-tava, Nagy-morotva, Hód, Gaznyilas, Fordító nagy méretarányú 3D földtani modellek informatikai alapjának megteremtéséhez szükséges feltételeket is. A kéziratos térképek integrált térinformatikai környezetben történő feldolgozása során szem előtt tartottam ergonómiai és gyakorlatias szempontokat is. Ennek eredményeként